Sign In

Tiểu đội tự vệ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024

12/04/2024

Tiểu đội tự vệ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024

(Các đơn vị và cá nhân có thành thích xuất sắc được tặng giấy khen năm 2024)
Thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh năm 2024; Kế hoạch số 217/KH-BCH  ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Ban chỉ huy quân sự thành phố Hoà Bình về việc hướng dẫn công tác kế hoạch dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh năm 2024, Lực lượng Tự vệ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã xây dựng Kế hoạch huấn luyện được Lãnh đạo Cục và Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố phê duyệt, xây dựng giáo án chính trị và giáo án huấn luyện theo yêu cầu của BCH quân sự thành phố, triệu tập tiểu đội tự vệ tham gia huấn luyện.
Từ ngày 08 tháng 4 năm 2024 đến ngày 16 tháng 4 năm 2024, Tiểu đội tự vệ Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức đợt huấn luyện năm 2024. Các đồng chí tự vệ đã được cán bộ Ban Chỉ huy quân sự thành phố Hoà Bình trực tiếp huấn luyện các bài tập huấn luyện như: điều lệnh đội ngũ; bắn súng; ném lựu đạn ... và học tập các bài giảng chính trị do Chính trị viên của BCH Quân sự thành phố truyền đạt.
(Đồng chí Cao Viết Lực Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cụm trưởng Cum I Phát biểu khai mạc đợt Huấn luyện năm 2024 )
Kết quả, có 100% chiến sĩ đã viết bài thu hoạch về nội dung huấn luyện chính trị; nội dung huấn luyện quân sự. Kết quả qua đợt kiểm tra bắn đạn thật Tập thể lực lượng Tiểu đội tự vệ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình xuất sắc được Ban chỉ huy quân sự Thành phố tặng Giấy khen đã có nhiều chiến sỹ đạt điểm giỏi và được nhận hoa bắn giỏi và khen thưởng của Ban tổ chức trao tặng.

(Các chiến sỹ tự vệ Cục Thi hành án dân sự có thành tích xuất sắc trong bắn đạn thật)
Huấn luyện tự vệ là nhiệm vụ chính trị hàng năm, được Cấp ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành ánh dân sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện tổ chức thực hiện, sự thành công của đợt huấn luyện tự vệ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình năm 2024 đã góp phần nâng cao nhận thức cách mạng của lực lượng tự vệ, từ đó góp phần nâng cao sức chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.(Các chiến sỹ tự vệ huấn luyên trên thao trường)
(Lãnh đạo các đơn vị tăng hoa bắn giỏi động viên các chiến sỹ tại thao trường) 

                                
 
Bùi Công ĐịnhCục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: