Sign In

Khai mạc Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

06/12/2016


Sáng 05/12, tại Hội trường Tỉnh ủy, dưới sự chủ tọa của các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ ba. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, UV BCH T.Ư Đảng, UV BTV Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, UBKT T.Ư; các đồng chí trong TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.
 
 Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng: Xem xét báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2010. Xem xét, thảo luận và thông qua 17 nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; (2) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; (3) Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2017; (4) Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; (5) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết quy định tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C, các dự án đầu tư quan trọng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trình HĐND tỉnh; (6) Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; (7) Nghị quyết về định mức phân bổ định mức chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; (8) Nghị quyết về giao dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017; (9) Nghị quyết quy định về tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; (10) Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; (11) Nghị quyết về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hòa Bình; (12) Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017 trên địa bàn tỉnh; (13) Nghị quyết về quy định danh mục chi tiết, mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; (14) Nghị quyết về Quyết định biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp; cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2017; (15) Nghị quyết về quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý và người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh; (16) Nghị quyết Quy định về chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, tổ dân phố; (17) Nghị quyết về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hòa Bình. HĐND tỉnh sẽ nghe các báo cáo năm 2016 của TT HĐND tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh; Thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của pháp luật.

 
 Đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đề nghị các đại biểu cần đánh giá, phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016; đề ra giải pháp hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh  thực hiện một số vấn đề trọng tâm: Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trọng tâm là việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Chủ động cải tiến, đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động. Thể chế hóa các văn bản của T.Ư, Nghị quyết, kết luận Đảng bộ tỉnh khóa XVI thành các nghị quyết của HĐND phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, dự án, công trình trọng điểm. Tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách người có công gắn với thực hiện các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

 Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Kỳ họp diễn ra trong 03 ngày 05 - 07/12/2016./.
 
 
 
 
                                                                             
 
Lê Huệ (CTTĐT)
 


Theo Công thông tin điên tử Tỉnh Hòa Bình

Các tin đã đưa ngày: