Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình triển khai công tác những Tháng cuối năm 2021

15/07/2021

(HBĐT) - Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính quý III, đánh giá kết quả việc thực hiện chỉ tiêu 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm
Cục THADS tỉnh khen thưởng 2 tập thể có nhiều thành tích trong đợt cao điểm thi đua chào mừng 75 ngày truyền thống THADS
Theo báo cáo, thời gian qua, toàn ngành thi hành án tỉnh có tổng số việc giải quyết là 4.000 việc, trong số việc có điều kiện, đã giải quyết xong 2.806 việc, với số tiền đã giải quyết xong trên 52 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 77,77% về việc và 4,10% về tiền (thiếu 5,23% về việc và 36% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao cả năm 2021). Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 15 bản án hành chính (trong đó, số bản án có nội dung theo dõi là 01 bản án, số bản án không có nội dung theo dõi là 14 bản án). Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm thi hành án 06 việc, với số tiền trên 28,1 triệu đồng (giảm 02 việc so với cùng kỳ 2020)
Các cơ quan THADS trong tỉnh đã nhận 05 đơn khiếu nại, thuộc thẩm quyền giải quyết 05 việc. Kết quả giải quyết xong 05/05 việc, đạt tỷ lệ 100%. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật
Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong công tác, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trong các tháng cuối năm, Cục THADS tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị bám sát Kế hoạch công tác, quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021 (83% về việc, 40,1% về tiền) trong tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thực hiện việc kiểm tra đúng kế hoạch; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ…
Nhân dịp này, Tổng cục THADS khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân; Cục THADS tỉnh khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích trong đợt cao điểm thi đua chào mừng 75 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2021).

Tác giả ảnh: Bùi Công Định
Theo (HBĐT)

Các tin đã đưa ngày: