Sign In

Thông báo về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên

28/08/2015

Thực hiện Công văn số 2558/TCTHADS-VP ngày 31/7/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên thông báo cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên
Các tin đã đưa ngày: