Sign In

Thông báo về việc đăng tải thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

08/09/2015

Ngày 26 tháng 8 năm 2015, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã ký Quyết định số 1557/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Tổ Biên tập đăng tải các thủ tục hành chính này trên Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên. Để độc giả có thể xem nội dung các thủ tục hành chính này.
Các tin đã đưa ngày: