Sign In

Lễ ký kết phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên với Bảo hiểm xã hội và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên.

28/10/2015

Lễ ký kết phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên với Bảo hiểm xã hội và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên.
Ngày 28/10/2015, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Hưng Yên với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hưng Yên trong công tác thi hành án dân sự. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Hữu Hiện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Viết Thu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên, đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Viện trưởng và các đồng chí thành viên Tổ soạn thảo Quy chế.
Việc ký 02 Quy chế phối hợp giữa Cục THADS tỉnh với BHXH tỉnh và NHNN chi nhánh tỉnh là một bước tiến quan trọng và cần thiết, tạo cơ sở  pháp lý quan trọng để hai ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác như phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin; phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và các hoạt động liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng; phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành công tác thi hành án dân sự liên quan đến BHXH, BHYT và hoạt động tín dụng, ngân hàng nói riêng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tạo điều kiện và hỗ trợ các bên thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tập thể, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội.
Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh và Cục THADS tỉnh Hưng Yên trong công tác thi hành án dân sự gồm 03 Chương, 13 Điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích phối hợp, nguyên tắc và phương thức phối hợp… Theo đó, mục đích ký kết Quy chế nhằm tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp của BHXH và Cục THADS tỉnh Hưng Yên trong công tác thi hành án dân sự nói chung và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến Bảo hiểm xã hội nói riêng nhằm tạo điều kiện cho các bên thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đối tượng áp dụng của Quy chế là BHXH tỉnh Hưng Yên, Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố; Cục THADS tỉnh Hưng Yên và các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố thuộc tỉnh.
Quy chế cũng quy định, BHXH tỉnh và Cục THADS tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện Quy chế theo yêu cầu của mỗi bên; trường hợp từ chối, cơ quan được yêu cầu trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Định kỳ 06 tháng, một năm, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp rà soát, tổng hợp kết quả thi hành án dân sự liên quan đến bảo hiểm xã hội, từ đó xem xét, có biện pháp cụ thể để công tác thi hành án dân sự liên quan đến bảo hiểm xã hội được thuận lợi, hiệu quả.
Về Quy chế phối hợp giữa NHNN chi nhánh tỉnh Hưng Yên và Cục THADS tỉnh gồm 3 chương 12 điều, trong đó tập trung quy định cơ chế phối hợp giữa NHNN chi nhánh tỉnh và Cục THADS tỉnh trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, trao đổi thông tin, trong hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vướng mắc trong công tác THADS có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng… Nhằm tăng cường hiệu quả của công tác THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh
Quy chế quy định định kỳ tháng 3 và tháng 9 NHNN tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục THADS tỉnh rà soát kết quả thi hành án, từ đó tổng hợp các khó khăn vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng - ngân hàng để có giải pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc phải thi hành án, tạo điều kiện cho công tác xử lý nợ xấu của TCTD đạt hiệu quả cao.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, Cục Thi hành án dân sự rất tin tưởng từ đây về sau, quan hệ phối hợp giữa Cục THADS tỉnh với BHXH tỉnh và NHNN chi nhánh tỉnh Hưng Yên sẽ được nâng lên một tầm cao mới, thi hành án dân sự liên quan đến bảo hiểm xã hội và các tổ chức tín dụng, ngân hàng sẽ đạt kết quả cao, trên cơ sở đó, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, trật tự an toàn, an sinh xã hội.


Theo Tổ biên tập

Các tin đã đưa ngày: