Sign In

Hội nghị đối thoại trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến tổ chức tín dụng

29/03/2019

Hội nghị đối thoại trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến tổ chức tín dụng
Thực hiện Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang tại phiên họp triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và Cục Thi hành án dân sự; để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Ngày 28/3/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị đối thoại để đánh giá kết quả thi hành án dân sự đối với các khoản thu cho các tổ chức tín dụng.
Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị đối thoại. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ban Nội chính Tỉnh Ủy; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Nguyên và Môi Trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; thành viên Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; lãnh đạo và đại diện một số phòng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Giám đốc các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đại diện Báo Hưng Yên và  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên.

 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Báo cáo đánh giá kết quả tổ chức thi hành bản án, quyết định liên quan đến các tổ chức tín dụng năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Minh Chiến, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên Báo cáo kết quả xử lý nợ xấu xác định theo Nghị Quyết 42/2017/QH14 đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến Quý III năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hưng Yên.
Ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp.

 
Giải đáp của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hưng Yên.
Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến các tổ chức tín dụng. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với cơ quan thi hành án nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập của pháp luật trong việc xử lý nợ xấu, góp phần lưu thông tiền tệ và phát triển kinh tế; Nghị quyết của Chính phủ năm 2018 và năm 2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước cũng đặt ra yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, nhất là các vụ việc trọng điểm, việc thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh./.
Phạm Len


Theo Phòng Nghiệp vụ & TCTHA

Các tin đã đưa ngày: