Sign In

Cách tính lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức từ ngày 01/7/2019

11/06/2019

Cách tính lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức từ ngày 01/7/2019
Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức theo mức lương cơ sở và hệ số lương hiện hưởng áp dụng từ ngày 01/7/2019 như sau:
- Mức lương =  1.490.000 đồng/tháng   x  Hệ số lương hiện hưởng
- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:
Mức phụ cấp = 1.490.000 đồng/tháng   x  Hệ số phụ cấp hiện hưởng.
- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):
Mức phụ cấp = (Mức lương từ 01/7/2019 + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo và thâm niên vượt khung từ 01/7/2019) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định
- Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể được giữ nguyên theo quy định hiện hành.
Thông tư 04/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/7/2019 và thay thế Thông tư 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018.


Theo Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: