Sign In

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP: Quy định về công tác văn thư

12/03/2020

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP: Quy định về công tác văn thư
Kể từ ngày 5/3/2020, Ký văn bản hành chính bắt buộc phải bằng mực mầu xanh và bắt buộc phải viết hoa trong một số trường hợp cụ thể: Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nghị định này thay thế Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 và Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010
File đính kèm


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin đã đưa ngày: