Sign In

Chi cục THADS huyện Diên Khánh thực hiện chương trình “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” năm 2023

24/02/2023

Ngày 22/02/2023 đơn vị đã phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Diên Khánh, UBND xã Suối Tiên hỗ trợ địa phương 16 phần quà, mỗi phần quà có giá trị là 300.000 đồng cho người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên địa bàn xã. 
 

Thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục THADS phát động, Chi cục THADS huyện Diên Khánh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các phong trào thi đua như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau; “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác để đa dạng nội dung tổ chức thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
 Chi cục THADS huyện Diên Khánh đã phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Ngành, địa phương ban hành có nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới cho công chức, người lao động trong đơn vị, từ đó nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi công chức, người lao động trong việc thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. 
Trong thời gian qua, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Diên Khánh luôn phối hợp cùng với chính quyền địa phương cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện, góp phần chung sức thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước. Hàng năm, đơn vị đều đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

 

Ngày 22/02/2023 đơn vị đã phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Diên Khánh, UBND xã Suối Tiên hỗ trợ địa phương 16 phần quà, mỗi phần quà có giá trị là 300.000 đồng cho người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên địa bàn xã. 
Bên cạnh đó, Chi cục THADS huyện Diên Khánh đã phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự; thực tiễn công tác thi hành án dân sự tại địa phương và việc hỗ trợ trực tuyến, cơ chế một cửa, một số nội dung về khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự. Đơn vị cũng đã phát tờ gấp hướng dẫn một số thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự cho người dân tại xã Suối Tiên.
Qua việc thực hiện chương trình “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, 
Chi cục THADS huyện Diên Khánh đã tạo ấn tượng tốt trong lòng người dân, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Diên Khánh.


Theo Chi cục THADS huyện Diên Khánh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: