Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

22/03/2023

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở  lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Ngày 20/3/2023, Được sự nhất trí của Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh và Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh, Công đoàn cơ sở Chi cục đã tổ chức Đại hội  lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-LĐ ngày 18/7/2022 của Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn huyện Vạn Ninh, nhiệm kỳ 2023-2028. Được sự nhất trí của Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh và Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh; Ngày 20/3/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm tổng kết tình hình hoạt động Công đoàn cơ sở khóa II, nhiệm kỳ 2017-2023; bàn phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa III; bầu đoàn đại biệu dự Đại hội cấp trên và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

   Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vạn Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quan cảnh Hội nghị
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thăm hỏi, động viên đoàn viên và thân nhân khi ốm đau, tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng số tiền trên 30 triệu đồng. Các đoàn viên tham gia đóng góp, ủng hộ vào các quỹ nhân đạo, từ thiện. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” thu hút được đông đảo công chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh luôn được chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu cho Chi bộ 02 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng; chuyển chính thức 02 đồng chí

Đồng chí Võ Đức Quang – Phó Chi cục trưởng tặng hoa cho Ban chấp hành khóa mới
Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới 03 đồng chí; đã bầu 02 đại biểu (01 chính thức, 01 dự khuyết) dự Đại hội cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028. Cũng tại đại hội, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội trong đó đề ra 09 chỉ tiêu cơ bản và 05 nhiệm vụ cụ thể: Nhiệm kỳ 2023 - 2028, 100% đoàn viên Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hằng năm trên 90% nữ công chức và người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 100% đoàn viên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cơ quan ban ngành và công đoàn phát động; 100% đoàn viên công đoàn đạt gia đình văn hóa, đảm bảo công tác kế hoạch hóa gia đình.
Hướng tới mục tiêu chung không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ của đoàn viên công đoàn, thực hiện chức năng đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

 

 

 

 

 

 


Theo Chi cục THADS huyện Vạn Ninh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: