Sign In

Khối thi đua các Phòng thuộc Cục tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021

12/03/2021

Ngày 11/3/2021, Khối thi đua các Phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.
Dự Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2021 có đồng chí Nguyễn Thái Hổ - Phó Cục trưởng, lãnh đạo các Phòng và tương đương thuộc Cục - thành viên thuộc Khối Thi đua các Phòng.                      
Theo Quyết định số 2023/QĐ-CTHADS ngày 27/11/2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, năm 2021 Văn phòng Cục được cử là Trưởng Khối thi đua các Phòng thuộc Cục.
 

Tại Hội nghị, Trưởng khối thi đua Khối các Phòng thuộc Cục  năm 2021- ông Man Thắng Trí, Q. Chánh Văn phòng – đã trình bày Dự thảo Bản đăng ký thi đua Khối các Phòng. Với đặc thù vừa thực hiện công tác tổ chức thi hành án dân sự, thi hành án hành chính vừa là các Phòng chuyên môn và tương đương tham mưu giúp Lãnh đạo Cục trong công tác chỉ đạo, điều hành của Cục đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc do đó nội dung các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2021 của Khối thi đua các Phòng bên cạnh đăng ký phấn đấu tổ chức thi hành án dân sự đạt tỷ lệ trên 82,5% về việc và trên 41% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; theo dõi 100% Bản án, quyết định hành chính của Tòa án có Quyết định buộc thi hành án hành chính. Bản giao ước của các Phòng còn đăng ký thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đặc thù của từng Phòng như về công tác tổ chức cán bộ, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Công tác kiểm tra, giám sát; công tác tài chính – kế toán, quản lý tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính…với mục tiêu việc đăng ký thi đua đảm bảo thực chất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Phòng và tạo sự gắn kết tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác giữa các Phòng thuộc Cục. 
 
                
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Thái Hổ đánh giá cao việc phát động thi đua và ký Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua các Phòng thuộc Cục. Các đơn vị trong Khối đã tích cực thảo luận và đưa ra nhiều biện pháp nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả kế hoạch thi đua của Khối và Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối. Trên cơ sở Giao ước thi đua được ký kết, Phó Cục trưởng Nguyễn Thái Hổ đề nghị các Phòng tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; qua đó phát hiện, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác, tiếp tục phát huy là bộ phận tham mưu đắc lực giúp Lãnh đạo Cục trong triển khai, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ góp phần để Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021.   
 
                   
Sau khi thảo luận, góp ý đối với các Dự thảo về Quy chế thi đua của Khối, Bản Đăng ký thi đua năm 2021, Lãnh đạo các đơn vị thành viên của Khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua với khí thế, quyết tâm và thống nhất cao, phấn đấu và nỗ lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021.


Theo Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: