Sign In

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Công văn số 1118/UBND-KGVX ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về chỉ đạo thực hiện phòng, chống Covid-19

09/02/2021

                                                     

        Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, theo Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Công văn số 190-CV/TU ngày 09/02/2021 và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 1118/UBND-KGVX ngày 09/02/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên, trong đó nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Đẩy mạnh chỉ đạo việc thực hiện yêu cầu 5K, trước hết là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
2. Vận động hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới, hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán...
3. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các đơn vị phải bố trí cán bộ, nhân viên đủ số lượng trực để phòng, chống dịch 24/24, đảm bảo thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến, các thông tin, quy định liên quan về dịch bệnh và triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của địa phương về phòng, chống dịch.
4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo về Cục các vấn đề phát sinh cần sự chỉ đạo.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: