Sign In

Những nội dung chính của Chỉ thị "Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa" (08/09/2021)

UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kể 0 giờ, ngày 8/9/2021 cho đến khi có thông báo mới. Khánh Hòa Online tóm tắt những nội dung chính như sau:

Cục THADS tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới (20/08/2021)

Ngày 19/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có Công điện số 07/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới.

Thư cảm ơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (11/08/2021)

Ngày 11/8/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã có Thư cảm ơn gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa vì đã tham gia đóng góp, hưởng ứng đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống Covid-19 do tỉnh phát động.

Chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa về hoạt động của các đơn vị trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid 19 (02/08/2021)

Ngày 01/8/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn khẩn số 7216/UBND-KGVX hướng dẫn về hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19. Cục THADS tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó các đơn vị có trụ sở tại địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện ngay các nội dung sau:

Công điện của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (22/07/2021)

Chiều 22-7, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện khẩn về việc tiếp tục tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sau đây là toàn văn công điện.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 25/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh (25/06/2021)

Sáng 25/6/2021, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người cấp tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tham dự có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.   

Kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (25/06/2021)

Chiều 25-6, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) và phát hiện điển hình tiên tiến tỉnh Khánh Hòa năm 2021 đã kiểm tra, giám sát công tác TĐKT tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh. 

Hướng dẫn tạm thời giám sát, cách ly y tế đối với người đến, trở về tỉnh Khánh Hòa từ các địa phương khác (21/06/2021)

Ngày 18/6/2021, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có công văn số 2525/SYT-NVYD hướng dẫn tạm thời giám sát, cách ly y tế đối với người đến, trở về tỉnh Khánh Hòa từ các địa phương khác.
Các tin đã đưa ngày: