Sign In

Sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa

18/11/2015

Sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa
Ngày 12 tháng 11 năm 2015, tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Cục Thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 1230/QCPH-VKS-CTHADS ngày 17 tháng 10 năm 2012 và ban hành, ký kết quy chế số 1624 sửa đổi, bổ sung quy chế số 1230.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự, các đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp, lãnh đạo phòng và cán bộ, công chức thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
 

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, được sự thống nhất của Lãnh đạo hai ngành, đồng chí Bùi Duy Cường – Trưởng phòng Phòng Kiểm sát thi hành án Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa thay mặt hai ngành thông qua báo cáo sơ kết 03 năm thực hiên quy chế phối hợp hai ngành trong công tác thi hành án dân sự. Nội dung báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện quy chế trong 03 năm:

Đồng chí Bùi Duy Cường thông qua báo cáo
Hai ngành Viện kiểm sát và Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thi hành án dân sự, tạo điều kiện trong việc lập hồ sơ theo quy định, đạt hiệu quả trong công tác; có sự nghiên cứu trao đổi thống nhất trước khi tiến hành tổ chức cưỡng chế, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của đương sự đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, vướng mắc, kịp thời trả lời thỉnh thị của cấp dưới…
Việc thực hiện tốt quy chế phối hợp đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, vì vậy tỷ lệ giải quyết án tăng theo từng năm, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo của đương sự.
Công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa luôn được quan tâm chú trọng và duy trì thực hiện có hiệu quả. Từ đó, kịp thời giải quyết lượng án tồn đọng, đảm bảo nhiệm vụ chính trị của hai ngành, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các vướng mắc hoặc chưa thống nhất về quan điểm giữa hai ngành đều được kịp thời bàn bạc giải quyết đảm bảo theo quy định. Cán bộ, công chức hai ngành đã làm hết tinh thần trách nhiệm, thường xuyên trao đổi, thống nhất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
 

Thủ trưởng 02 ngành ký kết quy chế phối hợp số 1624
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong ba năm thực hiện quy chế 1230 ngày 17 tháng 10 năm 2012 giữa Viện kiểm sát và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa trong công tác thi hành án dân sự vẫn còn tồn tại một số khó khăn, đồng thời Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Luật thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, trong báo cáo tổng kết và tại hội nghị, hai ngành đã đề xuất, thống nhất sửa đổi, bổ sung, ban hành và ký kết quy chế số 1624/ QCPH-VKS-CTHADS ngày 12 tháng 11 năm 2015 cho phù hợp với tình hình công tác thi hành án dân sự hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật.
Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo hai ngành đã phát biểu, thảo luận và thống nhất những biện pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp trong thời gian tới, nhất là việc giải quyết những vụ việc phức tạp, đương sự khiếu kiện kéo dài.
Thay mặt Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Đặng Đình Quyền – Cục trưởng phát biểu và đề nghị tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thường xuyên phối hợp, trao đổi trong công tác thi hành án dân sự, thực hiện tốt các nội dung trong quy chế đã được ký kết, đồng thời cùng khắc phục những khó khăn, thiếu sót, tồn tại để công tác phối hợp giữa hai ngành trong thời gian tới ngày càng đạt kết quả cao hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 THEO VĂN PHÒNG CỤC

Các tin đã đưa ngày: