Sign In

Chi cục Thi hành dân sự thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2022

30/12/2022

Chi cục Thi hành dân sự thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2022
Chi cục Thi hành dân sự thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2022; khen thưởng cá nhân tiêu biểu và tuyên dương các đơn vị, cá nhân trong công tác phối hợp cưỡng chế thi hành án dân sự.
Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-LĐ ngày 14/11/2022 của Liên đoàn Lao động thành phố Cam Ranh; sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ; sáng ngày 28/12/2022, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức (CBCC) năm 2022 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ thi hành án; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC năm 2022 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự . Qua đó thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2023.
Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của Chi bộ, Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục.
Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo việc thu, chi, quản lý ngân sách năm 2022 và kế hoạch thu chi tài chính năm 2023; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ; Quy chế mối quan hệ công tác giữa Công đoàn cơ sở và chính quyền; Phát động phong trào thi đua năm 2023.
Cũng tại Hội nghị Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Công đoàn cơ sở tổ chức khen thưởng để động viên và biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn cơ sở.

 


Theo Chi cục THADS TP Cam Ranh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: