Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021

11/12/2020

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Chiều ngày 10/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Chín Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
 

     

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết: Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm đầu tiên triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Trong điều kiện số lượng việc, tiền thụ lý ngày càng tăng, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình xâm nhập mặn… đã gây ảnh hưởng nặng nề đến việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu về thi hành án dân sự được giao. Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo triển kịp thời, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác; trong đó đã xác định đúng trọng tâm, trọng điểm: Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt, với phương châm hướng về cơ sở, Lãnh đạo Cục trực tiếp xuống Chi cục để chỉ đạo, tháo gở khó khăn, vướng mắc ngay cho Chi cục; mối quan hệ phối hợp trong THADS, hành chính tiếp tục được cũng cố, tăng cường, nhất là đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp với UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong việc giải quyết các vụ án, tranh chấp, thi hành án có liên quan đến QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; công tác thi hành án dân sự, theo dõi án hành chính đạt kế hoạch đề ra; quản lý, chỉ đạo, điều hành từ Cục đến các Chi cục bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đoàn kết; kỷ luật, kỷ cương công vụ được giữ vững; công tác tiếp dân, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo quan tâm thực hiện; kịp thời ứng dụng CNTT vào công việc, phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh tuyên truyền Phần mềm HTT tuyến trong thi hành án, các mặt công tác khác cũng được thực hiện đồng bộ, chất lượng... Từ đó góp phần 02 chỉ tiêu về việc và tiền toàn tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, 15/16 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu về việc và 15/16 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu về tiền.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Lâm cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Số phải giải quyết về tiền của loại án tín dụng ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số tiền phải thi hành của toàn tỉnh (tổng số phải thi hành loại này 1.007 việc, 1.053.380.941.000đ, chiếm 5,26% việc, 45,50% về tiền), tuy nhiên kết quả thi hành lại không cao (giải quyết xong được 187.613.863.000đ, chiếm 32% tổng số thi hành xong); việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ có nhiều cải thiện song vẫn chưa đồng đều, chưa đáp ứng đòi hỏi trong tình hình mới và còn hạn chế ở một số đơn vị. Nguyên nhân là do lực lượng công chức ngày càng giảm, phải kiêm nhiệm nhiều việc dẫn đến quá tải, khó đảm bảo chất lượng công việc trong bối cảnh lượng thụ lý hàng năm ngày một tăng cao và tăng cả về tính chất phức tạp của các vụ việc. Tâm lý người dân e ngại không muốn mua tài sản thi hành án; tài sản phải hạ giá, bán nhiều lần nhưng vẫn không có người mua tài sản. Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, do đó cấp ủy chính quyền địa phương dành phần lớn thời gian tập trung tổ chức đại hội ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phối hợp với các cơ quan thi hành án trong việc tổ chức thi hành án cũng như phối hợp cưỡng chế thi hành án; tình hình dịch phòng ngừa Covid-19. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao, nhiều đối tượng bỏ đi địa phương khác không rõ địa chỉ.
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh: Tôi vui mừng nhận thấy ngành Thi hành án dân sự của chúng ta ngày càng lớn mạnh trên tất cả các mặt công tác, cả về cơ sở vật chất, tổ chức, đạo đức, năng lực cán bộ, kết quả Thi hành án dân sự,…. Dần tiến tới đáp ứng yêu cầu của Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân đối với cán bộ và ngành Thi hành án dân sự tỉnh ta. Qua báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tôi rất hài lòng vì các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tổng Cục Thi hành án dân sự giao, là một trong một số tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc năm 2020 trong cả nước. So với các năm trước đây, kết quả năm nay tốt hơn rất nhiều. Tình hình Thi hành án dân sự năm qua rất nặng nề, khó khăn, phức tạp, chúng ta phải thi hành 19.128 việc, trong đó có điều kiện là 14.565 việc, tương ứng với số tiền phải thi hành là hơn 2.315 tỷ đồng, có điều kiện thi hành hơn 1.304 tỷ đồng. Với lực lượng cán bộ, công chức của ngành còn ít, chúng ta đã nổ lực, cố gắng thi hành xong được 11.752 việc, tăng 38 việc (tăng 0,32%) so với năm 2019; đạt đến 80,69% (tăng 5,61%) so với năm 2019, vượt 0,69% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao; về tiền thi hành xong được 586 tỷ đồng (giảm 41 tỷ, giảm 6,54% so với năm 2019); đạt tỉ lệ 44,96% (tăng 0,69%) so với năm 2019, vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 6,96%. Các chỉ tiêu khác đều đạt và vượt. Chất lượng thi hành án khá tốt, cơ bản không sai phạm, thực chất và bền vững hơn. Năm 2020 qua đi để lại cho chúng ta những bài học về thành công và chưa thành công; Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp đã sửa đổi luật, ban hành Nghị quyết, Nghị định, Thông tư nhằm tháo gở khó khăn trong công tác Thi hành án dân sự, trên cơ sở đó tôi đề nghị năm 2021, ngành Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp giao, tiếp tục là đơn vị hạng A trong cả nước. Các đồng chí lãnh đạo phải dũng cảm, kiên quyết và sáng tạo, phương pháp làm việc năng động, nhưng chắc chắn, quyết liệt, sâu sát, hiệu quả. Sau khi có chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phải ban hành ngay Kế hoạch công tác năm, đồng thời triển khai, chỉ đạo thực hiện trong toàn ngành THADS tỉnh thực hiện có hiệu quả. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên ngành Thi hành án dân sự bảo đảm tư tưởng cán bộ công chức phải trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, vì dân phục vụ, trong công tác phải chắc chắn đúng luật, ngay thẳng, kiên quyết, rõ ràng trong thi hành án; Sáng tạo, linh hoạt trong phương pháp làm việc, nghiêm minh trong xử lý vi phạm cán bộ và công tác tài chính, kế toán; xây dựng ngành Thi hành án trong sạch,vững mạnh, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Thi hành án dân sự trong xã hội chúng ta.
 

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Vũ tiếp thu các ý kiến phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng thời cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 như: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về THADS, theo dõi THAHC. Chú trọng công tác kiểm tra nội bộ. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Thực hiện tổng kiểm kê, rà soát vật chứng, tài sản tạm giữ; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS. 100% đơn vị từ Cục đến Chi cục phải được kiểm kê, rà soát vật chứng, tài sản tạm giữ. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết trung ương IV, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy năng lực, trí tuệ cá nhân và sức mạnh tập thể, đoàn kết nội bộ góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tổ chức các giải pháp phòng, chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Rà soát tình hình công tác tổ chức cán bộ để tập trung xử lý; thực hiện rà soát, sắp xếp, thay thế đối với cán bộ yếu kém, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần rút ngắn thời gian thi hành án, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2021). Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; Tạo không khí thi đua sôi nổi, đảm bảo đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng khắp các cơ quan, đơn vị, công chức, người lao động các cơ quan THADS trong tỉnh.
 


Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Tư pháp, Phó chủ tịch tỉnh, ông Nguyễn Đức Chính trao Huân chương Lao động hạng 3 cho ông Phan Bửu Đường – Nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kiên Giang do có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ Quốc. Cục trưởng Nguyễn Văn Vũ trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020 cho 30 cá nhân./.

Tin & ảnh: Hồng Thắm
Chánh văn phòng Cục THADS Kiên Giang

Các tin đã đưa ngày: