Sign In

Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (15/05/2020)

Thực hiện Kế hoạch số: 519/KH-BTP ngày 18/02/2020 của Bộ Tư pháp tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành (sau đây gọi tắt là Quy chế 14) trong công tác thi hành án dân sự (THADS). Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế và đề ra phương hướng, giải pháp công tác phối hợp trong những năm tiếp theo, Cục THADS tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh  tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế 14 trong công tác THADS được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và 15 huyện, thành phố vào chiều ngày 13/5/2020.

Ngày 25/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020. (03/01/2020)

  Tham dự Hội nghị có đ/c Phan Bửu Đường, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự, đ/c Nguyễn Văn Vũ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó cục trưởng, Chủ tịch CĐCS, đ/c Trịnh Thanh Vũ, đ/c Nguyễn Văn Lâm, Phó Cục trưởng cùng các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và toàn thể  công chức, người lao động đang công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang.
 
Sau khi khai mạc Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đ/c Trịnh Thanh Vũ trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự và theo dõi án hành chính về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCNLĐ năm 2019 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Nội dung báo cáo ghi nhận những thành tích đạt được và đánh giá cao tinh thần đoàn kết; khắc phục khó khăn của toàn thể CBCCNLĐ thuộc Cục cùng với tập thể Chi ủy, Ban Lãnh đạo Cục, xây dựng Ngành Thi hành án ngày càng vững mạnh, phát triển. Đồng thời kêu gọi toàn thể CBCCNLĐ cần tiếp tục đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, cương quyết trong hành động thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể đưa ra trong báo cáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.
 
Hội nghị cũng nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và báo cáo công tác thu, chi tài chính năm 2019 của Cục.
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Chủ tịch Công đoàn thông báo kết quả và thành tích đạt được của năm 2019. Đồng thời kêu gọi 100% các tập thể và  cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 từ Lao động tiên tiến trở lên.
Hội nghị CBCCNLĐ năm 2020 các đồng chí trong Chi ủy, Ban Lãnh đạo Cục, các đồng chí là cán bộ quản lý các phòng chuyên môn thống nhất giải pháp năm 2020 hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra.                                                
Hội nghị đã được nghe đ/c Phan Bửu Đường, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự trả lời toàn bộ ý kiến của đại biểu tham dự với  tinh thần trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu cơ quan.
Hội nghị CBCCNLĐ Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2020 kết thúc tốt đẹp và hứa hẹn sang một năm mới mặc dù có khó khăn, thách thức nhưng sẽ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu nhiêm vụ năm 2020 ./.                                                                                       Phạm Thị Yến  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 (24/12/2019)

Được sự thống nhất của Tổng cục THADS, của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ngày 19/12/2019 Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 nhằm đánh giá kết quả đạt được trên các mặt công tác năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Tổng cục THADS có Đồng chí Mai Lương Khôi - Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ – Quyền Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ. Lãnh đạo UBND Tỉnh có đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UDND tỉnh Kiên Giang; đại diện lãnh đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phòng Nội chính - Pháp chế Văn phòng UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang; Các đồng chí là Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh; Hội nghị còn có đại diện Báo Kiên Giang, Đài Phát tranh Truyền hình Kiên Giang đến dự và đưa tin.
Năm 2019, các cơ quan THADS tỉnh Kiên Giang thụ lý là 21.238 việc, tăng 177 việc (0,84%) so với năm 2018. Tổng số phải thi hành: 21.007 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là 15.603 việc (74,27%). Số chưa có điều kiện thi hành 5.404 việc (25,73%). Kết quả giải quyết xong được 11.714 việc (thi hành xong 11.063 việc và đình chỉ 651 việc), đạt tỷ lệ 75,08% (vượt chỉ tiêu giao 2,08%). Về giá trị, tổng số thụ lý là 2.195.904.247.000 đồng, tăng 120.531.359.000 đồng (tăng 15,38% so với năm 2018). Tổng số phải thi hành là 2.147.043.619.000đ, trong đó, số có điều kiện thi hành là 1.416.941.103.000 đồng (chiếm 65,99%). Số chưa có điều kiện thi hành 730.102.516.000đ (chiếm 34,01%). Kết quả giải quyết xong 627.346.876.000 đồng (thi hành xong 490.146.837.000 đồng, đình chỉ 137.043.792.000 đồng và giảm 156.247.000đ), đạt tỷ lệ 44,27% (vượt chỉ tiêu giao 11,27%).

 
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả công tác năm 2019, trình bày dự thảo Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục THADS tỉnh Kiên Giang, các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí đồng chí Tổng Cục trưởng ghi nhận những kết quả và tinh thần nỗ lực, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể công chức, người lao động cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong năm 2019 và chia sẻ với những khó khăn trong công tác của ngành. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Cục THADS tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục tập trung triển khai một số nhiệm vụ như: Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp; Lãnh đạo Cục THADS, các Chi cục THADS phải nêu cao tính gương mẫu, đi đầu; tiếp tục đối mới, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát Chấp hành viên tổ chức thi hành án gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ quan THADS trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của ngành THADS tỉnh đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu Cục THADS tỉnh và các Chi cục THADS trực thuộc tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, đoàn kết, thống nhất phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020, cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh và triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý các cơ quan THADS trong tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt, tăng cường đôn đốc, phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong việc giải quyết công tác thi hành án; nâng cao ý thức công vụ, đạo đức của cán bộ thi hành án; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo THADS các cấp, đối với Ban chỉ đạo THADS ở Huyện nào chưa xây dựng được Quy chế làm việc thì khẩn trương xây dựng; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp; xác định vụ việc đưa ra cưỡngchế thì phải thành công.
Đồng chí Phan Bửu Đường - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kiên Giang nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Mai Lương Khôi - Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và đồng chí Đỗ Thanh Bình - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong thời gian tới hệ thống các cơ quan THADS Kiên Giang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tích cực, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế xuất phát từ nguyên nhân chủ quan; quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.


 Hội nghị tiến hành trao Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Văn Lâm, nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Rạch Giá, hiện là Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Kiên Giang và đồng chí Trịnh Minh Dũng – Trưởng Phòng Kiểm tra, Giải quyết KNTC; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Trần Thanh Út – Trưởng phòng Nghiệp vụ & tổ chức THA và đ/c Lâm Ngọc Dững – Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.                                              Văn phòng Cục THADS tỉnh Kiên Giang

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNGTIN TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG (06/12/2019)

Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ duy trì công tác cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quy trình nghiệp vụ của đơn vị.
 
Xác định ứng dụng CNTT là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các Chi cục THADS huyện, thành phố triển khai đầy đủ các phần mềm về THADS do Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS cấp để nâng cao hiệu quả công tác. Đến nay, việc ứng dụng CNTT ngày càng được triển khai sâu rộng, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục. Đồng thời, góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công.
Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Kiên Giang đã triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt các Phần mềm do Tổng cục, Bộ Tư pháp xây dựng, trong đó Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS được thực hiện có hiệu quả từ Cục đến các Chi cục. Từ năm 2018 đến nay, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã cập nhật đầy đủ hồ sơ thi hành án vào Phần mềm, thực hiện tốt việc cập nhật đầy đủ, kịp thời tất cả trình tự, thủ tục Thi hành án từ khâu thụ lý, ra Quyết định, ngày xác minh tài sản … đến khi kết thúc hồ sơ thi hành án đưa vào lưu trữ. Ưu điểm của phần mềm này là giúp Lãnh đạo quản lý, theo dõi được toàn bộ hồ sơ thi hành án từ quá trình thụ lý đến tổ chức thi hành và trích xuất báo cáo thống kê số liệu THADS… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác THADS.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Thi hành án dân sự, trong đó đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ, ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động thi hành án dân sự. Trong năm 2019, Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục triển khai thêm 02 Phần mềm: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và Phần mềm hỗ trợ trực tuyến THADS. Để cán bộ thụ lý thi hành án nắm vững các thao tác khi sử dụng Phần mềm này, từ ngày 02/12/2019 – ngày 06/12/2019, Cục THADS tỉnh tiến hành tập huấn, triển khai cho các Chi cục THADS huyện, thành phố. Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Vũ - Phó cục trưởng - Chủ trì buổi tập huấn đã phổ biến các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành liên quan đến việc triển khai thực hiện phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự. Đồng chí nhấn mạnh, đây là phần mềm quan trọng trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, phần mềm cung cấp các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp thực hiện quyền yêu cầu thi hành án, yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án, gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến THADS cho cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, người sử dụng cần phải hiểu rõ và sử dụng thành thạo phần mềm để có thể hỗ trợ người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.
                                                                                              VĂN PHÒNG CỤC THADS TỈNH KIÊN GIANG

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BCĐ.THADS TỈNH NĂM 2019 (06/12/2019)

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2019 Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh – đ/c Phạm Vũ Hồng - chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2020.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đ/c là thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, văn phòng UBND tỉnh. Các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS. Tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố có các đ/c là thành viên Ban chỉ đạo THADS cấp huyện.
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Cục THADS báo cáo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020, các ý kiến phát biểu cũng như có một số kiến nghị của các đại biểu dự Hội nghị, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh – đ/c Phạm Vũ Hồng kết luận như sau:
Thời gian qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự đã đi vào nề nếp, kịp thời kiện toàn, xây dựng được Quy chế làm việc, phát huy vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp. Năm 2019, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cũng còn hạn chế nhất định như: Một số thành viên Ban Chỉ đạo vắng cuộc họp định kỳ; tham dự không đúng thành phần; chưa tích cực đề xuất tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết những vụ việc có liên quan trong thi hành án dân sự và quy chế phối hợp; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp huyện và lãnh đạo một số ngành thực hiện chưa nghiêm túc, quyết liệt đối với 05 vụ việc đã có ý kiến kết luận chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; Kết quả thi hành án dân sự năm 2019 thi hành vượt chỉ tiêu về việc, tiền nhưng số phải chuyển kỳ sau còn lớn, chưa có biện pháp khắc phục.
Để khắc phục hạn chế và thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ như cơ quan thi hành án dân sự cần chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo và UBND trong chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp và chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự; Các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban Chỉ đạo, họp liên ngành, chỉ đạo ngành, đơn vị mình phụ trách; phối hợp tốt trong công tác thi hành án dân sự. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác thi hành án dân sự. Trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo (qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh) để được chỉ đạo giải quyết. Thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS đã ban hành.
Tổng kết hoạt động BCĐ.THADS tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp trong công tác chỉ đạo THADS 02 cấp trên địa bàn tỉnh; có 07 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”.
                                                                                               Văn phòng - Cục THADS tỉnh Kiên Giang
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: