Sign In

Kết quả THADS toàn tỉnh 05 tháng năm 2016 (tháng 02/2016) (07/03/2016)

Kỳ báo cáo tính từ ngày 01/10/2015 đến ngày 29/02/2016

Kết quả THADS toàn tỉnh 04 tháng năm 2016 (tháng 01/2016) (01/02/2016)

Kỳ báo cáo tính từ ngày 01/10/2015 - 31/01/2016

Dự thảo Hội nghị Cán bộ công chức năm 2016 (21/01/2016)

1. Dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2016.
2. Chương trình Hội nghị CBCC năm 2016
3. Phát động phong trào thi đua CĐ năm 2016
4. Báo cáo kết quả công tác của Cục THADS năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Kết quả THADS toàn tỉnh Quý I năm 2016 (08/01/2016)

Kỳ thống kê tính từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015

Về việc nghỉ tết Dương lịch năm 2016 (25/12/2015)

Công văn số 4183/TCTHADS-VP ngày 23/12/2015

Cục THADS tỉnh Kon Tum - Thống kê kết quả THADS tháng 11 năm 2015 (tức 02 tháng 2016) (04/12/2015)

Kỳ thống kê tính từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/11/2015

Cục THADS tỉnh Kon Tum - Thống kê kết quả THADS tháng 10/2015 (05/11/2015)

Kỳ thống kê tính từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/10/2015
Các tin đã đưa ngày: