Sign In

Chi cục THADS huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum thông báo kết quả nộp hồ sơ tư vấn đo đạc, lập bảng đồ địa chính, kiểm kê tài sản số 207/TB-CCTHADS ngày 28/7/2023

31/07/2023

Các tin đã đưa ngày: