Sign In

Quyết định số 62/QĐ-CTHADS ngày 09/3/2023 ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm năm 2023 trong hệ thống THADS trên địa bàn tỉnh Kon Tum

09/03/2023

Các tin đã đưa ngày: