Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum tọa đàm kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019).

18/07/2019

Ghi nhận thành tích của Ngành Thi hành án dân sự và động viên các thế hệ, cán bộ, công chức và người làm công tác thi hành án dân sự tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, ngày 05/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là “ Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự”.
Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự của cả nước nói chung, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum không ngừng đổi mới và trưởng thành về mọi mặt. Đến thời điểm hiện nay, toàn ngành Thi hành án dân sự của tỉnh có 102/98 biên chế, trong đó: có 01 chấp hành viên cao cấp, 09 Chấp hành viên Trung cấp, 38 Chấp hành viên Sơ cấp, 06 Thẩm tra viên, 18 Thư ký thi hành án và công chức khác. Hệ thống THADS tỉnh gồm Cục THADS tỉnh và 10 Chi cục THADS các huyện, thành phố với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gồm có Cục trưởng, 02 Phó Cục trưởng, 03 Trưởng phòng, 04 Phó trưởng phòng và tương đương, 10 Chi cục trưởng và 11 Phó Chi cục trưởng, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc luôn được Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm đã tạo động lực mạnh mẽ cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
Trong những năm qua với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo Cục với phương châm “hướng về cơ sở” và sự đoàn kết của toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nên kết quả trên tất cả các mặt công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức thi hành án đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ một phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, đồng chí cao Minh Hoàng Tùng – Bí thư Chi bộ – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc, những thành tích xuất sắc của cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum, đặc biệt là Chi cục THADS huyện Sa Thầy đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Từ những kết quả trên đã tạo chuyển biến căn bản trong công tác thi hành án dân sự của địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân vào pháp luật.
Đồng chí Cục trưởng mong muốn và tin tưởng rằng, phát huy truyền thống tốt đẹp qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, Hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum tiếp tục đoàn kết thống nhất, tập trung mọi nguồn lực thực hiện hoàn thành các mặt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác phòng ngừa tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong hoạt động thi hành án dân sự, tập trung và quyết liệt trong tổ chức thi hành án, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ án lớn, những vụ việc có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế và thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự, nhằm đẩy mạnh công tác THADS đảm bảo Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2019 thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019).
Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Cục trưởng đã tặng giấy khen cho Chi cục THADS huyện Sa Thầy đã có thành tích trong phòng trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống thi hành án dân sự./.
 


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Kon Tum

Các tin đã đưa ngày: