Sign In

Khai mạc và tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ cho công chức hệ thống Thi hành án dân sự tại tỉnh Đồng Tháp

12/12/2022

Khai mạc và tổ chức Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ cho công chức hệ thống Thi hành án dân sự tại tỉnh Đồng Tháp
Thực hiện Quyết định số 2144/QĐ-BTP ngày 02/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022, sáng ngày 08/12/2022, tại tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ cho công chức hệ thống THADS (lớp thứ nhất). Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS, đồng chí Vũ Quang Hiện, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp, các báo cáo viên là lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS và 98 công chức là lãnh đạo, công chức Phòng Tổ chức cán bộ 31 Cục THADS các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở vào nam và Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện trực thuộc Cục THADS tỉnh Đồng Tháp.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=2170

Tác giả ảnh: Lê Thị Thu Thảo, Thẩm tra viên
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: