Sign In

Cụm Thi đua số IV: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

12/12/2022

Cụm Thi đua số IV: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Chiều 09/12, Cụm Thi đua số IV, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023 – Khối các đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì với sự tham gia của đại diện đơn vị thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga; lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số IV; đại diện các Cụm thi đua - Khối các đơn vị thuộc Bộ.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/ThongTinChung/View_Detail.aspx?ItemID=1336

Tác giả ảnh: Anh Thư
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: