Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ I

11/04/2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ I
Thực hiện Quyết định số 383/QĐ-BTP ngày 09/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Ban hành kèm theo Kế hoạch ngày 09/3/2016 của Bộ Tư pháp, về tổ chức cuộc thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất). Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 286/QĐ-CTHA ngày 24/3/2016 về việc thành lập Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất. Ban tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất đã ra Quyết định thành lập Hội đồng thi Chấp hành viên giỏi và các Ban của Hội đồng thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất; Thể lệ Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất.
Ngày 09/4/2016 tại Hội trường Cục THADS tỉnh Kon Tum đã diễn ra Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất. Đây là vòng 1 được tổ chức tại các Cục THADS trong toàn quốc theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, được diễn ra cùng một thời điểm từ khi khai mạc cho đến khi kết thúc hội thi. Đề thi và đáp án do Ban đề thi thuộc Bộ Tư pháp chuyển vào email của đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng một lúc vào lúc 8 giờ 30 cùng ngày.
Tham dự cuộc thi lần này có 22 Chấp hành viên của các cơ quan THADS trong toàn tỉnh (vắng 01 đ/c có lý do). Các đối tượng dự thi (gọi tắt là thí sinh); Nội dung thi; Hình thức thi, được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng kế hoạch và thể lệ Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất do Bộ Tư Pháp qui định.
Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Đặng Văn Hùng-Phó Cục trưởng-Chủ tịch Hội đồng thi nêu rõ: Hội thi Chấp hành viên giỏi lần này nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành THADS (19/7/1946 – 19/7/2016) và thực hiện luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật THADS. 
Tạo ra đợt sinh hoạt sâu rộng tìm hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý, kỹ năng xử lý tình huống về THADS đối với Chấp hành viên trên toàn quốc. Nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tăng cường đoàn kết của CHV. Phát hiện những CHV giỏi để nhân rộng điển hình; Xây dựng hình ảnh CHV, trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống THADS của toàn thể công chức và người lao động trong các cơ quan THADS.
Do vậy, đề nghị Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban giám sát làm việc nghiêm túc, đúng kế hoạch, thể lệ đã đề ra. Các thi sinh chất hành nghiêm túc thể lệ Hội thi, làm bài nghiêm túc, không trao đổi, thảo luận và không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài.
Sau khi kết thúc thời gian làm bài, Hội đồng thi đã hướng dẫn, kiểm tra thấy các thi sinh đã điền đầy đủ các thông tin theo qui định và ký nhận danh sách nộp bài thi. Hội đồng thi đã niêm phong bài thi và giao nộp cho Ban tổ chức hội thi quản lý. Sau khi nhận được đáp án, ban chấm thi tiến hành chấm bài thi và lập biên bản kết quả chấm thi, để Cục THADS tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả cuộc thi của đơn vị gửi về Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp để tổng hợp, chỉ đạo. Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất ở tỉnh Kon Tum đạt hiệu quả, thành công tốt đẹp, không thí sinh nào vi phạm qui chế thi.
Kết thúc Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1, Cục THADS tỉnh Kon Tum căn cứ vào mục đích, yêu cầu, thể lệ Hội thi thành lập một đội gồm 5 đến 7 người để tham dự Hội thi khu vực Miền Trung, Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng, dự kiến diễn ra tháng 6/2016.
 

Tác giả ảnh: Văn phòng Cục THADS tỉnh
Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Kon Tum

Các tin đã đưa ngày: