Sign In

Thi hành án dân sự “Khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022”

21/04/2022

Thi hành án dân sự “Khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022”
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra vào sáng ngày 19/4/2022 tại Hà Nội.
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=2101

Tác giả ảnh: Lê Văn Trí
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: