Sign In

Công tác THADS bảo đảm cho “công lý phải được thực thi đến cùng”

25/11/2021

Công tác THADS bảo đảm cho “công lý phải được thực thi đến cùng”
Sáng 22/11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) năm 2022.
Một số quy định của pháp luật chưa theo kịp với thực tiễn cuộc sống  
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinTuBoTuPhap/View_Detail.aspx?ItemID=2055

Tác giả ảnh: Lê Sơn
Theo Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: