Thi hành án dân sự “Khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022”

20/04/2022
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra vào sáng ngày 19/4/2022 tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị: Ủy Ban kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục. Ngoài ra, còn có sự tham gia trực tuyến của 63 Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Một số kết quả nổi bật sáu tháng đầu năm
Theo Báo cáo tại Hội nghị sơ kết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều công chức, người lao động trong toàn Hệ thống dương tính với SARS-CoV-2, các cơ quan THADS nói chung gặp nhiều khó khăn về nhân sự trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong khi số tiền phải thi hành tăng so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 10,57%) nhưng hệ thống THADS đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để cơ bản duy trì kết quả tổ chức THA so với cùng kỳ. Trong đó kết quả THA về tiền tăng (5,55%); các mặt công tác của Hệ thống THADS vẫn cơ bản được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ theo đúng Kế hoạch đề ra.
Đáng ghi nhận, một số nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành đạt chất lượng cao như: kịp thời tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của toàn hệ thống THADS, Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp chỉ đạo công tác THADS giai đoạn 2022-2026, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2022; xây dựng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo giai đoạn 2016 -2021; tổ chức thành công vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức và thông báo kết quả thi theo quy định; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ thanh tra của Bộ Nội vụ về công tác tổ chức cán bộ.... Một số địa phương đạt kết quả THA về việc, về tiền cao như: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Hà Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, Cao Bằng, Lai Châu.
Báo cáo tại Hội nghị Lãnh đạo Tổng cục THADS nhấn mạnh, công tác THADS đạt được kết quả như trên là nhờ nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với tất cả các mặt công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo quyết liệt toàn diện, đồng bộ, sâu sát của Lãnh đạo Tổng cục và là sự nỗ lực, quyết tâm, vượt qua khó khăn của công chức, viên chức, người lao động của toàn Hệ thống. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp tập trung khắc phục trong những tháng cuối năm 2022.
Một số hạn chế tồn tại cần khắc phục
Phát biểu tại Hội nghị bên cạnh những ý kiến đồng tình, nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, các đại biểu tham dự cũng đã phát biểu bổ sung một số ý kiến nhằm nhận diện rõ hơn những vấn đề còn tồn tại, đồng thời đề xuất cần có các giải pháp để tháo gỡ một số khó khăn như: một số địa phương có kết quả THADS đạt thấp. Kết quả thi hành các vụ việc tín dụng ngân hàng đạt tỷ lệ chưa cao (11,67% về việc và 16,04% về tiền), trong khi các việc loại này chiếm đến 43,42% về tiền so với tổng số tiền phải thi hành của toàn quốc. Bên cạnh đó, kết quả thi hành phần nghĩa vụ dân sự của người phải THA đang chấp hành án phạt tù chưa đạt so với yêu cầu (chỉ đạt 11,5% về tiền). Công tác hướng dẫn nghiệp vụ mặc dù đã được tiếp nhận và xử lý theo đúng trình tự, thủ tục 100%, tuy nhiên, do có nhiều khó khăn, phức tạp, cần sự thống nhất của nhiều ban, ngành có liên quan, nên còn một số vụ việc còn chậm, chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác báo cáo kết quả rà soát tiền tồn trên tài khoản còn chậm tiến độ. Việc phối hợp với các trại giam trong xử lý các khoản tiền thu của phạm nhân chậm, chưa kịp thời. Số lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo vẫn rất nhiều, kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền chưa đạt chỉ tiêu. Tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp còn nhiều.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, tự kiểm tra triển khai chậm. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, xử lý vi phạm tại một số đơn vị còn chưa nghiêm, một số công chức, người lao động trong đó có cả công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý vi phạm phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, vi phạm nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước dẫn đến phải kiểm điểm, xử lý kỷ luật hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự dẫn đến số lượng công chức vi phạm tăng so với cùng kỳ. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại một số cơ quan trong một số trường hợp còn thiếu tập trung, chưa sát sao, quyết liệt nên vẫn còn để xảy ra vi phạm, sai sót, dẫn đến khiếu nại, tố cáo hoặc phát sinh trách nhiệm bồi thường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai công tác nghiệp vụ THADS còn rất chậm, chưa hiệu quả.
Khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân các cơ quan đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022 đã góp phần vào kết quả công tác chung của công tác THADS. Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị ở Trung ương và địa phương cần nghiêm túc quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động của đơn vị các văn bản, nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự. Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là vai trò của Lãnh đạo của Tổng cục, trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chủ động hơn nữa trong giải quyết công việc; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt, khắc phục khó khăn nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Thứ trưởng cũng lưu ý, các các cơ quan, đơn vị cần quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, thủ tục THADS, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, nhằm bảo đảm quyền lợi của người được THA, người phải THA và những người liên quan. Tập trung chỉ đạo xử lý có hiệu quả việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. Bên cạnh đó cũng cần thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải thích, hướng dẫn cho công dân về quyền và nghĩa vụ, các quy định của pháp luật. Hoàn thành công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo kế hoạch, tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự cũng như thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC.
Lê Văn Trí – Văn phòng TCTHADS