Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và kết nạp đảng viên mới

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tiến hành Tiêu hủy pháo hoa và một số vật chứng trong các vụ án hình sự.

26/03/2024

Ngày 13/03/2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 44/QĐ-CTHADS thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thu giữ trong  các vụ án hình sự. Tham gia Hội đồng tiêu hủy có đồng chí Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự,...