Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên chung tay xây dựng Nông thôn mới

11/09/2023

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023-2025, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Than Uyên đã chủ động xây dựng Kế hoạch, phân công đầu mối tham mưu thực hiện đảm bảo mục tiêu yêu cầu theo chỉ...