Sign In

Hoạt động của Cục

Chi hội Luật gia Cục Thi hành án dân sự tổ chức thành công Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2024-2029

12/06/2024

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-HLG ngày 07/6/2023 của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Lai Châu về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2024-2029; Hướng dẫn số 86/HD-HLG ngày 11/9/2023 của Hội Luật gia tỉnh Lai Châu về việc tổ chức...