Sign In

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu giao tài sản cho người được thi hành án

20/02/2024

Ngày 22/01/2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lai Châu phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Sơn Bình đã tiến hành giao trả 1.586,5m2 đất lấn chiếm cho hộ gia đình ông Phạm Hồng Đ. và bà Vũ Thị L.