Sign In

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản đợt II năm 2021

04/03/2021

Vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26/02/2021, căn cứ Quyết định số 31/QĐ-CTHADS ngày 25/02/2021 về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã tổ chức tiêu hủy vật chứng đợt II năm 2021.