Sign In

Ban hành Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2016 (25/07/2016)

Ban hành Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan  Thi hành án dân sự địa phương năm 2016

BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA, XẾP HẠNG CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 (25/07/2016)

BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA, XẾP HẠNG
CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

Về việc triệu tập Hội nghị Sơ kết công tác THADS quý III năm 2016 (29/06/2016)

Về việc triệu tập Hội nghị Sơ kết công tác THADS quý III năm 2016

Về việc mời dự Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống THADS (29/06/2016)

Về việc mời dự Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống THADS

Thông báo thời gian, địa điểm giải cầu lông chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/07/1946 - 19/07/2016) (29/06/2016)

Thông báo thời gian, địa điểm giải cầu lông chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/07/1946 - 19/07/2016)

Thông báo danh sách, số báo danh kỳ thi nâng ngạch lên ngạch Chấp hành viên Trung cấp, Thẩm tra viên chính năm 2014 (03/06/2015)

Về việc thông báo danh sách, số báo danh kỳ thi nâng ngạch lên ngạch Chấp hành viên Trung cấp, Thẩm tra viên chính năm 2014
 

Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự (01/06/2015)

Quyết định số 3542/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc tại Viện KHCNVN (16/02/2014)

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào thăm và làm việc tại Viện KHCNVN

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (06/02/2014)

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Các tin đã đưa ngày: