Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III/2019

30/07/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị giao ban  công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III/2019
Sáng ngày 29/7/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, hành chính quý III/2019. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, Chấp hành viên, Thẩm tra viên các cơ quan THADS trong toàn tỉnh và chuyên viên, thư ký Cục THADS.
     Tại Hội nghị, đồng chí Lại Hữu Đồng, Phó Cục trưởng đã thông qua Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Theo đó, trong 9 tháng đầu  năm, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương và kế hoạch công tác của từng đơn vị, khắc phục khó khăn để triển khai tương đối đồng bộ các mặt công tác. Tuy số việc, số tiền thụ lý đều giảm so với cùng kỳ năm 2018, song tính chất, mức độ của các việc thi hành án ngày càng phức tạp, nhưng toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về việc, về tiền được giao năm 2019, cụ thể:
 
 
     (Đ/c: Lại Hữu Đồng - Phó Cục trưởng trình bày dự thảo báo cáo)
 
     Về việc, tổng số thụ lý là 1.310 việc, giảm 230 việc (14,9%) so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, số cũ chuyển sang là 218 việc, số thụ lý mới là 1.092 việc, giảm 216 việc (16,5%) so với cùng kỳ năm 2018. Ủy thác thi hành án: 08 việc. Tổng số việc phải thi hành là 1.302 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành là 1.135 việc (chiếm tỷ lệ 87,2%); số chưa có điều kiện thi hành là 167 việc (chiếm tỷ lệ 12,8%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 1.040 việc, đạt tỷ lệ 92%, giảm 184 việc (15%) so với cùng kỳ năm 2017 (Vượt 17,5%  so với chỉ tiêu được giao năm 2019). Số việc chuyển kỳ sau là 262 việc, trong đó số có điều kiện là 95 việc.
     Về tiền, tổng số thụ lý là 60.146.161.000 đồng, giảm 8.906.504.000 đồng (12,9%) so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, số cũ chuyển sang là  54.108.195.000 đồng, số thụ lý mới là 6.037.966.000 đồng, giảm 36.363.004.000 đồng (85,8%) so với cùng kỳ năm 2018. Ủy thác thi hành án 163.259.000 đồng. Tổng số tiền phải thi hành là: 59.982.902.000 đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là 8.078.398.000 đồng (chiếm tỷ lệ 13,5%); số chưa có điều kiện thi hành là 51.904.504.000 đồng (chiếm tỷ lệ 86,5%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 6.291.471.000 đồng, đạt tỷ lệ 77,9%, giảm 5.102.683.000 đồng (44,8%) so với cùng kỳ năm 2018 (Vượt 42,9% so với chỉ tiêu được giao năm 2019). Số tiền chuyển kỳ sau là 53.691.431.000 đồng, trong đó số có điều kiện là 1.786.927.000 đồng.
 
(Quang cảnh của Hội nghị)
 
     Kết quả thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự, giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng đạt tỷ lệ khá cao. Đã kiên quyết áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế để thi hành dứt điểm được một số vụ việc phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn góp phần nâng cao tỷ lệ thi hành án về việc, về tiền của toàn tỉnh. Đăng tải đầy đủ, kịp thời danh sách người phải thi hành án dân sự chưa có điều kiện thi hành lên Trang thông tin điện tử. Vận hành tốt Trang thông tin điện tử của Cục trong phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục và thông tin, tuyên truyền kết quả, hoạt động thi hành án dân sự. Không để xảy ra tình trạng Chấp hành viên, cán bộ vi phạm pháp luật về thi hành án dân sự, không phát sinh việc bồi thường nhà nước, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Kỷ cương, kỷ luật hành chính tiếp tục được tăng cường.
     Hội nghị đã thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý III, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm phấn đấu, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm 2019. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Cục THADS đã giải đáp những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, quán triệt, rút kinh nghiệm sơ bộ sau kiểm tra nghiệp vụ năm 2019 tại một số Chi cục THADS trong toàn tỉnh, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác.
     Cũng tại Hội nghị, đã công bố, trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019), theo đó có 01 tập thể và 01 cá nhân được Cục trưởng tặng Giấy khen; 01 tập thể và 01 cá nhân được Tổng cục Thi hành án dân sự tặng Giấy khen.
 
      (Đ/c: Trần Công Hướng - Cục trưởng trao tặng giấy khen cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019)

     Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức phát động phong trào thi đua công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025.
 
(Đ/c: Trần Công Hướng - Cục trưởng phát biểu kết luận tại Hội nghị)

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Công Hướng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng đã biểu dương những thành tích mà các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã đạt được, nhất là việc hoàn thành các chỉ tiêu về việc, về tiền được giao. Đồng chí yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nhận thức sâu sắc, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo, đồng thời tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung cao điểm cho công tác giải quyết án, thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành; Chú trọng thực hiện tốt công tác xác minh, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành, đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, đúng pháp luật; Nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được đoàn kiểm tra nghiệp vụ của Cục Thi hành án dân sự chỉ ra, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn. Nhất là phải triệt để khắc phục tình trạng vi phạm trình tự, thủ tục thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án; vi phạm trong thực hiện công tác văn phòng như chưa xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng của công chức, của đơn vị, chưa thực hiện lập hồ sơ công việc, chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; Thủ trưởng các đơn vị phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành án dân sự tại đơn vị. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với đội ngũ công chức, người lao động thuộc quyền quản lý. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp và sự phối hợp tốt với các cơ quan liên quan, thực hiện có hiệu quả các Quy chế, chương trình phối hợp liên ngành đã được ký kết; Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, xếp loại công chức cuối năm. Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công tác xét thi đua khen thưởng đảm bảo đúng thực chất, công bằng, tạo động lực thúc đẩy công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt phong trào thi đua văn hóa công sở.

Tác giả ảnh: Hoàng Dương
Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Lai Châu

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: