Sign In

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

30/01/2024

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024
Chiều ngày 24/01/2024, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Lãnh đạo Cục tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Công Hướng – Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Phỏng – Chủ tịch công đoàn. Dự Hội nghị có toàn thể công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Hội nghị công chức, người lao động là dịp để phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của công chức, viên chức và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị. Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã thông qua báo cáo kết quả Thi hành án dân sự năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo tổng kết các hoạt động công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ  năm 2024; công khai báo cáo thu, chi tài chính cơ quan, công đoàn năm 2023.
 
Quang cảnh hội nghị
 
Trên cơ sở các nội dung báo cáo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, người lao động thuộc Cục, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Tại Hội nghị đã bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2028.
 
đ/c Trần Công Hướng phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Hướng – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục đã đạt được trong năm 2023 như trong các báo cáo đã nêu. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục triệt để nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS, theo dõi THAHC cũng như hoạt động Công đoàn. Đồng chí yêu cầu mỗi công chức, người lao động cần phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phải là tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu khó nghiên cứu, học tập, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống lại các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt là phải chủ động trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành, địa phương, cơ quan phát động; tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ quan và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nhất là nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ, năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo cơ quan, vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ. Đổi mới phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Đối với Ban Chấp hành Công đoàn cần đổi mới phương thức hoạt động, duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy chế làm việc, phát huy tốt vai trò đại diện, phối hợp với với lãnh đạo cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công chức, tham mưu cho cấp uỷ kịp thời giải quyết, không để phát triển thành vấn để bức xúc, nổi cộm trong cơ quan, đơn vị.
Hội nghị đã tiến hành biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn năm 2023.
Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị
   


Theo đại vp

Các tin đã đưa ngày: