Sign In

Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm (giai đoạn 2015 - 2020) Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng

26/05/2020

Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm (giai đoạn 2015 - 2020) Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng
         Sáng 26-5-2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015-2020 nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành thi hành án dân sự.
       Sáng 26-5-2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015-2020 nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành thi hành án dân sự.

         
 
       Hàng năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đều phát động các phong trào thi đua, triển khai nội dung, hình thức tham gia thi đua trong toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống các cơ quan, đơn vị thi hành án dân sự toàn tỉnh. Bên cạnh các phong trào thi đua làm tốt công tác chuyên môn, chuyên ngành thi hành án dân sự như: thi hành án đúng đúng pháp luật, đúng thời hạn các bản án, quyết định về dân sự có hiệu lực, xác minh, phân loại án dân sự nhằm bảo đảm tính chính xác nội dung thi hành án, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thi hành án, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố phát sinh trong thi hành án, phòng chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham ô, nhũng nhiễu trong công tác.
         Kết quả trong 5 năm qua, Toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh có 06 tập thể được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen và công nhận danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”, 02 cá nhân được Bộ trưởng tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành, 06 cá nhân được Bộ trưởng tặng “Bằng khen”. Hội đồng Thi đua – khen thưởng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã xét công nhận và được Cục trưởng quyết định khen thưởng đối với 06 cá nhân là điển hình tiên tiến cấp cơ sở, trong đó có 01 cá nhân là lãnh đạo Cục; đề nghị Bộ Tư pháp xét, công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp đối với 02 cá nhân.
 
            
       
         Đây là những cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong công tác chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có bề dày thành tích, có mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự. Việc tôn vinh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 nhằm động viên, khích lệ đối với toàn thể công chức, người lao động ngành Thi hành án dân sự tỉnh để từ đó phấn đấu hành thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
 
                                
 
          Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh cũng chỉ đạo những nội dung trọng tâm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Theo đó, phong trào được đổi mới về nội dung lẫn hình thức, có sự đầu tư công sức, trí tuệ trong thực hiện các mô hình thi đua, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết để các mô hình được duy trì thường xuyên, hiệu quả và được nhân rộng trong toàn cục thi hành án dân sự tỉnh nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của các tập thể, cá nhân cán bộ công chức, người lao động trong toàn cục thi hành án dân sự các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

                                                                                                                  Đăng Nhật - Văn phòng Cục
 

Các tin đã đưa ngày: