Sign In

Tăng cường công tác kiểm tra để nâng cao hiệu quả thi hành án

03/04/2018

           CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÂM ĐỒNG TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA
ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN

  
           Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng xác định công tác kiểm tra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch công tác năm 2018, bỡi  qua công tác kiểm tra toàn diện không những phát hiện những sai phạm, thiếu sót, tồn tại về trình tự thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên; vi phạm trong công tác  tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vi phạm trong việc tiếp nhận, bảo quản, xử lý  vật chứng, tang tài vật , sai phạm trong công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án …. mà còn phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong công tác lãnh đạo điều hành của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện. Từ kết quả kiểm tra sẽ là căn cứ để đánh giá chuẩn xác năng lực lãnh đạo điều hành của Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện ; năng lực, trình độ, kỹ năng tổ chức thi hành án của Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án, cũng như khả năng phân tích tổng hợp áp dụng các quy định pháp luật để tham mưu lãnh đạo Chi  cục trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có  đúng thẩm quyền, đúng thời hạn, đúng pháp luật của Thẩm tra viên hay không. Đồng thời những sai phạm qua công tác kiểm tra phát hiện được, giúp Lãnh đạo Cục sẽ kịp thời chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót, tồn tại trong công tác lãnh đạo, điều hành của Chi cục trưởng, khắc phục những tồn tại sai phạm về trình tự thủ tục trong việc tổ chưc thi hành án của Chấp hành viên cũng như việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo không  đúng pháp luật của Thẩm tra viên và công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án. Làm tốt công tác kiểm tra không những giúp cho Nghiệp vụ tổ chức thi hành án tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho các bên đương  sự, hạn chế được đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp kéo dài mà còn là tiền đề cho việc kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, đánh giá thực lực người đứng đầu của các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, năng lực công tác của Chấp hành viên, Thẩm tra viên, cán bộ làm công tác thi hành án để kịp thời xác định vị trí công việc phù hơp, cũng như đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và để lựa chọn dự nguồn, quy hoạch vào chức danh lãnh đạo chất lượng cao. Làm tốt công tác kiểm tra sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới .
          Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa của công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự  tỉnh quyết tâm đề ra nhiều giải pháp, tăng cường phối hợp, chủ động báo cáo ban chỉ đạo thi hành án kịp thời tháo gỡ các vụ án vướng mắc, khó khăn, phức tạp để công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao. Đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra toàn diện thi hành án để hạn chế những thiếu sót về trình tự nghiệp vụ thi hành án, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống. Vì vậy trên cơ sở kế hoạch kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 19/01/2018 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-CTHADS phê duyệt  Kế hoach kiểm tra công tác thi hành án dân sự, thi hành àn hành chính năm 2018, theo đó có 8 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện được kiểm tra toàn diện, chiếm tỷ lệ 2/3 đơn vị được kiểm tra theo kế hoạch chung của Tổng cục Thi hành án dân sự.  Hai Chi cục Thi hành án được kiểm tra theo chuyên đề.
Để tổ chức thực hiện Quyết định số 19/QĐ-CTHADS ngày 19/01/2018 của Cục trưởng đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm Cục thi hành án đã xây dựng kế hoạch chi tiết và đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo điều hành, nghiệp vụ tổ chức thi hành án, công tác tự kiểm tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các kháng nghị, kiến nghị, kết luạn của Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền kháng nghị, kiến nghị, công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án, tiếp nhận , bảo quản, xử lý khi vật chứng tang tài vật  tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đạ huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên. Qua kiểm tra, đã có đánh giá, kết luận, kiến nghị và chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo điều hành của lãnh đạo Chi cục và những vi phạm trong trình tự thủ tục thi hành án của Chấp hành viên. Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có thiếu sót vi phạm trong nhiệm vụ được phân công, kiểm điểm rút kinh nghiệm chung và có biện pháp khắc phục. Trong tháng 4/2018 Cục thi hành án sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự đối với các các Chi cục Thi hành án dân sự thành Phố Bảo Lộc, Bảo Lâm và Chi cục thi hành án dân sự huyện Di Linh, trong đó chú trọng kiểm tra kho vật chứng, lưu trữ hồ sơ thi hành án theo quy định. Tháng 5/2018 và trong tháng 6/2018 Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại các Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Trọng, huyện Đơn Dương;  Kiểm tra chuyên đề Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà, huyện Đam Rông và tiến hành phúc tra công tác thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt.
          Có thể nói rằng công tác kiểm tra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi hành án dân sự, nhận thức được điều đó, Cục Thi hành án dân sự  tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các Chi cục Thi hành án tự kiểm tra và kiểm tra toàn diện. Thông qua kiểm tra sẽ giúp Cục trưởng định hướng, đổi mới, nâng tầm vai trò của Chi cục trưởng trong cách quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị, đoàn kết thống nhất nội bộ, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Ngành giao, đảm bảo việc thi hành án trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật và kết quả công tác thi hành án là thực chất, bền vững; tìm ra cách làm hay, điển hình tiên tiến để phổ biến, nhân rộng. Kiểm tra còn là kênh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Đặc biệt, đánh giá đúng thực trạng  chất lượng Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án để định hướng trong công tác tổ chức cán bộ , đồng thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Cục Thi hành án dân sự./.
 
                                                                                            Nguyễn Thị Trúc Ly
                                                        

Các tin đã đưa ngày: