Sign In

Cụm thi đua số 1 ký kết phát động phong trào thi đua

06/04/2018

Cụm thi đua số 1 ký kết phát động phong trào thi đua
Cụm thi đua số 1 ký kết phát động phong trào thi đua
Ngày 30/3/2018,tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đam Rông, Cụm Thi đua số 1- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ ký kết và phát động thi đua năm 2018 gồm 6 đơn vị: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đam Rông; Lạc Dương, TP Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà. Tại hội nghị còn có sự tham gia của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng: đồng chí Trần Hữu Thọ và đại diện lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ. Hội nghị đã đưa ra khẩu hiệu thi đua: “Cụm thi đua số 1 tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuẩt sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2018”.
Các thành viên Cụm Thi đua số 1 đã ký kết quyết tâm phấn đấu thi đua đạt và vượt chỉ tiêu Cục thi hành án dân sự tỉnh giao cụ thể
+ Tỷ lệ thi hành án giải quyết xong về việc so với số việc có điều kiện thi hành đạt từ 72% trở lên.
+ Tỷ lệ tiền và giá trị tài sản thi hành án giải quyết xong so với số tiền có điều kiện thi hành đạt từ 32% trở lên.
+ Giảm từ 3% số việc và 3% số tiền chuyển kỳ sau trên số cóđiều kiện thi hành so với năm trước.
+ Theo dõi thực hiện 100% các vụ án hành chính.
+ Tích cực thi hành đối với các vụ việc thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng.
Ngoài ra thực hiện các chỉ tiêu trên Cụm Thi đua số 1 còn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác như giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo; Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, công tác thanh kiểm tra; Thi đua học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thi đua hưởng ứng phong trào ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới.
 
                                                            Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đam Rông 

Các tin đã đưa ngày: