Sign In

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2020; triển khai công tác THADS, THAHC năm 2021

11/12/2020

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh năm 2020; triển khai công tác THADS, THAHC năm 2021
        Ngày 9/12/2020, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ban chỉ đạo THADS năm 2020, triển khai công tác THADS, hành chính năm 2021.
         Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Cục THADS tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; trưởng ban chỉ đạo THADS các huyện, thành phố.
         Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, ban chỉ đạo THADS các huyện, thành phố đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, thi hành án hành chính được Quốc hội giao; thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với cơ quan THADS để giải quyết những vụ việc có khó khăn, vướng mắc, tổ chức thành công các vụ việc cưỡng chế thi hành án.
          Kết quả, năm 2020, toàn tỉnh thụ lý giải quyết 6.351 vụ việc, đã thi hành xong 5.047 việc, đạt tỷ lệ 90,48% so với chỉ tiêu được giao. Tổng số tiền thụ lý hơn 348,5 tỷ đồng, tăng hơn 79,5 tỷ đồng so với năm 2019; đã thi hành xong hơn 103,3 tỷ đồng (tăng 10,79% so với năm 2019), đạt 45,46 % (vượt 6,96% so với chỉ tiêu được giao), kết quả thực thu đạt cao nhất từ trước cho tới nay.
          Với vai trò cơ quan thường trực ban chỉ đạo, các cơ quan THADS cơ bản đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo ban chỉ đạo THADS chỉ đạo, định hướng giải quyết những vụ việc phức tạp. Do vậy, trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh không có vụ việc THADS bức xúc, kéo dài, vụ việc khiếu nại, tố cáo về THADS làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.                                                                                  
 
                                   Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng,
                                              Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại hội nghị
          Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp biểu dương những kết quả mà Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã đạt được và yêu cầu Cục THADS cần tập trung đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế đã nêu. Đồng thời quan tâm giảm tỷ lệ các vụ, việc phải cưỡng chế; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân. Hạn chế đến mức thấp nhất các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác THADS. Cùng với đó, Cục THADS tỉnh Lạng Sơn cần triển khai thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ làm công tác THADS cần trau dồi, tu dưỡng bản thân vừa hồng, vừa chuyên, giữ vững phẩm chất chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
           Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Cục THADS; Ban Chỉ đạo THADS tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm, bám sát tình hình thực tiễn tham mưu đề xuất cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

                 Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
           Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo THADS các cấp trong tỉnh, cơ quan THADS tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp; tiếp tục thực hiện kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo THADS theo quy định; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS; phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS để giải quyết nhanh, dứt điểm những vụ, việc thuộc phạm vi ngành mình quản lý.

                                                       Các đại biểu dự hội nghị
          Đối với cơ quan THADS, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS các giải pháp thi hành án hiệu quả đối với các vụ việc phức tạp, khó thi hành.
 VĂN PHÒNG CỤC 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: