Sign In

Công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2022 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn (28/04/2022)

       Ngày 26/4/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (TDTHAHC) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Kế hoạch về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn (22/04/2022)

       Nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với nhũng kết quả cụ thể; nhất là trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả về tài chính, ngân sách, nhân lực và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến đối khí hậu, bảo đảm nâng cao đời sống của công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, nhân lực trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan THADS, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 337/KH-CTHADS ngày 21/4/2022 về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Kế hoạch Công tác Thi hành án hành chính của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (22/03/2022)

Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-TCTHADS ngày 26/01/2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022, Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch công tác Thi hành án hành chính năm 2022 

Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021, triển khai công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn (22/12/2021)

Ngày 21/12/2021, Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, qua sự tham mưu của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Trưởng BCĐTHADS đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị dưới hình thức nội bộ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng 11 Chi cục THADS cấp huyện.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh (24/11/2021)

Để đảm bảo việc thi hành phần nghĩa vụ dân sự trong các bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện theo quy định của pháp luật, tháng 11 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự,thi hành án hành chính tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn

Chỉ đạo điều hành Quyết định ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên (26/10/2021)

Ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên.

Kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2021. Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của Cục THADS tỉnh Lạng Sơn (19/10/2021)

    Ngày 30/9/2021, đồng chí Nguyễn Hữu Tài, Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã ký Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 số 893/BC-CTHADS gửi Tổng cục THADS. Báo cáo được xây dựng dựa trên cơ sở kết quả công tác THADS, hành chính năm 2021 của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn: Kiểm tra chuyên đề công tác THADS, theo dõi THAHC tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn (07/10/2021)

​     Thực hiện Quyết định kiểm tra số 803/QĐ-CTHADS ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đối với các hồ sơ đang thi hành và hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án đối với Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn và Kế hoạch kiểm tra số 806/KH-CTHADS ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Đoàn kiểm tra.

Công văn yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong Hệ thống THADS (23/08/2021)

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương, nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, cùng với việc tăng cường công tác xây dựng ngành, đề cao tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phát huy ý thức trách nhiệm của từng công chức, người lao động trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) và chú trọng chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật nên kết quả công tác THADS ngày càng bền vững, luôn đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong  THADS vẫn còn hạn chế đã được đề cập trong các báo cáo trước Quốc hội, Chính phủ, trong Ngành Tư pháp, Hệ thống THADS, phương tiện thông tin đại chúng. Đây là những vấn đề mà Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao.
Các tin đã đưa ngày: