Sign In

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

23/09/2016

Ngày 14/9/2016, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú La Mỹ Linh, là đoàn viên Chi đoàn Cục THADS, thư ký Phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án.
         
Đồng chí Đỗ Xuân Hợi – Bí thư chi bộ Cục THADS đã công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kết nạp đảng viên; quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị đối với đồng chí La Mỹ Linh.


Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, đồng chí đảng viên được kết nạp đã tuyên thệ.
 

Tính đến nay, chi bộ có tổng số 22 đảng viên tham gia sinh hoạt.
 


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Các tin đã đưa ngày: