Sign In

Đồng bộ giải pháp thi hành án dân sự

27/11/2023

Những năm qua, các vụ việc thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng cả về số lượng, giá trị tài sản và mức độ phức tạp. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành THADS đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong quá trình giải quyết các vụ việc.

Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Cao Lộc phát biểu trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo THADS huyện bàn tháo gỡ một số việc khó khăn phức tạp

Năm 2023 (tính từ 1/10/2022 đến 1/10/2023), các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh thụ lý mới về việc là 4.712 việc, tăng 339 việc (tăng 7,75% so với năm 2022), tương ứng với số tiền  hơn 1.461,6 tỷ đồng, tăng hơn 1.059,5 tỷ đồng (tăng 263,45% so với năm 2022). Với số lượng việc và tiền tăng lên rất nhiều, cán bộ, công chức ngành THADS tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Chú trọng sắp xếp, điều động, bồi dưỡng cán bộ

Hiện nay, Cục THADS tỉnh và 11 Chi cục THADS các huyện, thành phố có tổng số 104 công chức. Ông Nguyễn Hữu Tài, quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Cục THADS tỉnh đã ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể và có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn, chi cục THADS các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu THADS ngay từ những ngày đầu năm. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, căn cứ theo tình hình thực tế, chúng tôi đã xác định cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan cho tới chủ động đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong đơn vị. Đặc biệt là việc bố trí, sắp xếp, điều động cán bộ, công chức phù hợp để phát huy hết khả năng; đồng thời tạo điều kiện để các cán bộ có cơ hội học tập, trao đổi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ đó có những giải pháp mới phù hợp với quy định của pháp luật để áp dụng vào công tác thi hành án.

Theo đó, các cán bộ, công chức trong ngành THADS đã nỗ lực rèn luyện, nghiên cứu, sáng tạo nhằm đưa ra các giải pháp, cách làm hay. Cụ thể trong năm công tác 2023, đã có 8 sáng kiến của cán bộ, công chức được Cục THADS tỉnh công nhận và triển khai rộng rãi trong các đơn vị. Các sáng kiến có nội dung thiết thực như: “Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu thi hành án của chấp hành viên”; “Kinh nghiệm trong việc vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án”; “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của thư ký thi hành án khi giúp việc chấp hành viên vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện, thỏa thuận thi hành án để nâng cao hiệu quả công tác”… đã trở thành cẩm nang để các cán bộ, công chức học hỏi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một điểm thuận lợi là năm 2023, ngành THADS tỉnh đã được bổ sung thêm 15 công chức (do Tổng cục THADS tuyển dụng), đủ số lượng biên chế còn thiếu, từ đó phần nào khắc phục được khó khăn trong việc thiếu cán bộ. Để cán bộ, công chức có cơ hội phát huy năng lực theo thế mạnh, nâng cao hiệu quả công việc, Cục THADS đã tiến hành điều động, luân chuyển, biệt phái 16 công chức và cử 20 lượt công chức đi bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Cùng đó, 10 chức danh, vị trí việc làm đã được bổ nhiệm gồm: phó cục trưởng, phó chi cục trưởng, thẩm tra viên, chấp hành viên sơ cấp… Qua đó, góp phần đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả hơn.

Chị Vi Thị Thảo, chấp hành viên sơ cấp, Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại và tố cáo, Cục THADS tỉnh cho biết: Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuyên môn, tháng 8/2023, tôi được bổ nhiệm vào ngạch chấp hành viên sơ cấp. Ở vị trí công tác mới, tôi không ngừng nỗ lực học hỏi và hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao. Đồng thời, tôi cũng nghiên cứu và xây dựng sáng kiến “Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác tự kiểm tra trong THADS”. Nội dung sáng kiến nêu rõ trình tự, thủ tục thực hiện các loại hình tự kiểm tra, giới thiệu một số phương pháp tham khảo. Qua đó, mỗi cá nhân, đơn vị có thể tự kiểm soát toàn bộ công việc, qua đó nâng cao hiệu quả công tác. Sáng kiến đã được Cục THADS tỉnh quyết định công nhận (tháng 9/2023) và được triển khai ứng dụng trong thực tiễn tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.

Sự tích cực, chủ động từ các đơn vị

Cùng với các giải pháp và định hướng chỉ đạo từ Cục THADS tỉnh, một số chi cục THADS đã chủ động có những phương pháp, cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Đơn cử như Chi cục THADS huyện Cao Lộc – một trong những đơn vị có tỷ lệ giải quyết về việc và tiền cao nhất trên địa bàn tỉnh. Năm công tác 2023, Chi cục THADS huyện Cao Lộc thụ lý mới 415 việc, tương ứng với hơn 752 tỷ đồng (tăng 121 việc, tăng hơn 700 tỷ so với năm 2022), nâng tổng số việc và tiền phải thi hành là 518 việc và trên 806,4 tỷ đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành là 388 việc với 143,1 tỷ đồng.

Ông Phùng Xuân Bắc, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Cao Lộc cho biết: Với số lượng việc và tiền phải giải quyết tăng lên rất nhiều so với năm 2022, bên cạnh việc nắm tiến độ và đôn đốc công tác giải quyết các vụ việc, lãnh đạo chi cục quán triệt đến từng chấp hành viên, thư ký không ngừng rèn luyện kỹ năng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân trong quá trình giải quyết các vụ việc. Đặc biệt, sau khi tiếp nhận mỗi vụ việc, cần nghiên cứu kỹ các yếu tố liên quan, từ đó xây dựng kế hoạch, phương án dự phòng trước khi tiếp cận với đương sự và ghi nhớ phương pháp ưu tiên hàng đầu đó là thuyết phục, vận động đương sự tự nguyện thi hành án.

Theo đó, trong quá trình giải quyết vụ việc phức tạp, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, các chấp hành viên còn chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn để hiểu rõ hoàn cảnh, qua đó nắm bắt suy nghĩ, nguyện vọng của người phải thi hành án, từ đó lựa chọn các giải pháp phù hợp. Nhờ vậy, nhiều người phải thi hành án trong các vụ việc được đơn vị xác định là trọng điểm, có giá trị lớn hoặc có tính chất khó khăn, phức tạp đã tự nguyện thi hành án. Đơn cử như vụ việc ông B.T.T (thị trấn Đồng Đăng), theo Quyết định Thi hành án số 82/QĐ-CCTHADS ngày 20/12/2022, ông B.T.T có trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam. Trong quá trình thi hành án, ngoài việc vận động, thuyết phục đương sự, các chấp hành viên còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động người thân đương sự cùng tác động; vận động phía ngân hàng xem xét và giải quyết bớt một phần lãi quá hạn cho người phải thi hành án… Từ việc áp dụng các phương pháp hợp lý, ông B.T.T đã tự nguyện đến ngân hàng để thanh toán khoản nợ với số tiền trên 7,4 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực của cán bộ, công chức Chi cục THADS huyện Cao Lộc, năm công tác 2023 vừa qua, đơn vị đã thi hành xong 344 việc, đạt tỉ lệ 90,21%, vượt 5,21 % so với chỉ tiêu cục giao; thi hành xong trên 123,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86,48% (vượt 39,48% so với chỉ tiêu của cục giao); không phát sinh vụ việc khiếu nại tố cáo. Đặc biệt, trong số 17 trường hợp đơn vị đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án, chấp hành viên vẫn kiên trì tiếp tục tuyên truyền, vận động được 16/17 trường hợp tự nguyện thi hành, chỉ có 1 trường hợp phải huy động lực lượng liên ngành.

Không chỉ Chi cục THADS huyện Cao Lộc, trong năm qua, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đều linh động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong THADS và đạt kết quả tích cực.

Bên cạnh các vụ việc được thi hành thuận lợi, đối với một số vụ việc phức tạp, trong năm 2023, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 197 trường hợp, trong đó có 23 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án.

Với việc kết hợp các phương pháp, vừa phối hợp chặt chẽ, kiên trì thuyết phục, vừa đảm bảo quyết liệt trong công tác THADS, từ 1/10/2022 đến 1/10/2023, trong tổng số 4.700 việc và trên 660 tỷ đồng có điều kiện thi hành, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã thi hành xong 4.143 việc, đạt 88,15%, vượt 4,15% so với chỉ tiêu của tổng cục giao; thi hành xong về tiền được trên 376,9 tỷ đồng; đạt 57,1%; vượt 10,1% so với chỉ tiêu của tổng cục giao. Qua đó, góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức xã hội và công dân, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. 

Tác giả ảnh: HOÀNG NHƯ
Theo Báo Lạng Sơn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: