Sign In

Hiệu quả bước đầu từ việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trong thi hành án dân sự

13/08/2019

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, thuộc vùng Đông Bắc, là điểm nút giao lưu kinh tế với các tỉnh phía Tây là Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, phía Đông là tỉnh Quảng Ninh, phía Nam là Bắc Giang và phía Bắc tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, với 2 cửa khẩu quốc tế (cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị và cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng), 1 cửa khẩu chính Chi Ma và 9 cửa khẩu phụ.
Xuất phát từ đặc điểm, tình hình tại địa phương, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn nhận định: trên địa bàn có nhiều trường hợp người phải thi hành án sẽ có hoạt động giao thương, buôn bán với phía nước bạn, thường xuyên có hoạt động xuất cảnh để thực hiện công việc kinh doanh, buôn bán và nhiều trường hợp đương sự là người Trung Quốc phải chấp hành bản án tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, các cơ quan THADS trên địa bàn chưa quan tâm thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người phải thi hành án trong thi hành án dân sự.
         Từ nhận định trên, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh đã ký ban hành công văn 549/CTHADS-NV ngày 21/6/2019 chỉ đạo toàn ngành thực hiện rà soát các vụ việc đang tổ chức thi hành án mà cơ quan, tổ chức hoặc người phải thi hành án đang có nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định về tiền, tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, đề nghị Thủ trưởng cơ quan Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức và người phải thi hành án đó theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 (đối với người Việt Nam), Điều 28, Điều 29 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (đối với người nước ngoài) và Điều 51 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính Phủ; các vụ việc có giá trị tiền, tài sản phải thi hành dưới 50 triệu đồng, yêu cầu Chấp hành viên thực hiện xác minh, nắm tình hình về việc kinh doanh, buôn bán của đương sự, trường hợp có giao thương, buôn bán với người nước ngoài hoặc kinh doanh, buôn bán tại khu vực biên giới, đề nghị Thủ trưởng cơ quan Quyết định tạm hoãn xuất cảnh căn cứ theo các quy định nêu trên.
         Sau hơn 1 tháng chỉ đạo triển khai thực hiện, kết quả thi hành án dân sự có chuyển biến rõ nét, có vụ việc THA đương sự cố tình chây ì không thực hiện nghĩa vụ thi hành án, để tồn đọng, kéo dài nhiều năm, nay đã tự nguyện thi hành được dứt điểm; có những vụ việc đương sự chủ động hợp tác với cơ quan thi hành án dân sự, xin được thỏa thuận với người được thi hành án để tạo điều kiện thi hành nghĩa vụ... Kết quả thi hành án dân sự 10 tháng đầu năm 2019 đã đạt 85% về việc (vượt 11% chỉ tiêu được giao), đạt 60% về tiền (vượt 25.5% chỉ tiêu được giao).
         Có thể khẳng định, chỉ đạo của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn rất sát sao, kịp thời, đúng hướng, đúng quy định, tạo bước ngoặt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ thi hành án dân sự tại địa phương. Trong thời gian tới, hệ thống THADS toàn tỉnh sẽ luôn bám sát Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh nỗ lực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác thi hành án trong năm 2019 và những năm tiếp theo, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong thời kỳ mới./.


Theo CHV Phạm Thị Thoa

Các tin đã đưa ngày: