Sign In

Chi cục THADS huyện Văn Bàn: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (12/07/2023)

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận QSDĐ số phát hành BK 665789, số vào sổ cấp GCN: CH02138, thửa số 208, tờ bản đồ số 34, diện tích 607,9m2. Mục đích sử dụng : Đất trồng cây lâu năm; thửa số 189, tờ bản đồ số 34, diện tích 116m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm do UBND huyện Văn Bàn cấp ngày 18/3/2014 mang tên ông Nông Văn Tim và bà Lương Thị Quyên. Địa chỉ thửa đất: Thôn An, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Tài sản gắn liền với đất: 
+ Tường rào xây bằng gạch ba vanh cao 1,4m, dài 73,7m, dày 0,11m xây năm 2015
+ Tường rào xây gạch chỉ, bổ trụ cao 1,4m, dài 22,12m, dày 0,11m xây từ năm 2015
Cây cối:
+ Xoan: 03 cây, đường kính gốc trung bình 60cm
+ Lát xoan: 01 cây, đường kính gốc 60cm
Mục đích thẩm định giá: Làm căn cứ để bán đấu giá tài sản
Các tin đã đưa ngày: