Sign In

Phong trào thi đua yêu nước Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai - 5 năm nhìn lại

30/06/2015

       Thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng, bám sát chương trình, kế hoạch hàng năm, thu hút đông đảo công chức, người lao động tham gia. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, từ đó tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng, kết quả công tác chuyên môn.
       Phong trào thi đua sôi nổi gắn liền với các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Ngành và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương như phong trào thi đua cán bộ, công chức ngành Tư pháp trung thành, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phong trào thi đua toàn ngành thi hành án dân sự ra sức thi đua về đích sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự; phong trào thi đua củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; phong trào thi đua toàn ngành Thi hành án dân sự đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp giao; Thi đua“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp” trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự; phong trào thi đua" Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới"; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV; phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua không ngừng đổi mới nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến.
 
       
       
        Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua nhiều tập thể, cá nhân các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã được suy tôn, khen thưởng các danh hiệu, hình thức cao: 8 lượt tập thể được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua xuất sắc; 18 lượt Tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 27 lượt Tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; tập thể Cục Thi hành án dân sự được Chủ tich UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 03 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua Ngành; 89 lượt cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2014, Tập thể Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai vinh dự được tặng Cờ thi đua Chính phủ. Đó là những con số thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Chính phủ, Bộ Tư pháp và chính quyền địa phương với kết quả công tác thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai.       

       Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày thành lập Ngành là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan Thi hành án dân sự Lào Cai giai đoạn 2015 – 2020, vì vậy cần đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "càng khó khăn thì càng phải thi đua", loại trừ bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng, lựa chọn các điển hình tiên tiến tiêu biểu, những cách làm hay, những việc làm tốt để tuyên truyền, nhân rộng. Với sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị, phong trào thi đua yêu nước của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai trong thời gian tới đang hứa hẹn nhiều điểm sáng, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị cũng như toàn ngành./.
                                                                                     Nguyễn Thị Tuyết - Cục TTHADS tỉnh Lào Cai

Các tin đã đưa ngày: