Sign In

Thực trạng và giải pháp giảm việc thi hành án dân sự tồn đọng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (01/07/2015)

       Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới phía bắc của Tổ quốc, phía đông giáp tỉnh Hà Giang, phía tây giáp tỉnh Lai Châu, phía nam giáp Yên Bái và Sơn La, phía bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), có 203 km đường biên giới với Trung Quốc, có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế - chính trị - an ninh - quốc phòng, với 27 dân tộc anh em sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều... Sau khi tái lập tỉnh (01/10/1991), được sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, Lào Cai có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội. Các hoạt động kinh tế, dân sự diễn ra sôi động đi kèm với đó là sự gia tăng của tình hình tội phạm và tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, khiến lượng việc và tiền phải thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục tăng lên.

Lào Cai với công tác chỉ đạo giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài (30/06/2015)

         Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội. Trên cơ sở Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai chỉ đạo các phòng chuyên môn, các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo thi hành án xong đạt trên 94% về việc và trên 85% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành, giảm ít nhất 5% số việc chuyển sang năm sau
Các tin đã đưa ngày: