Sign In

Thông báo Lịch tiếp công dân

13/05/2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo Lãnh đạo Cục Thi hành án tiếp công dân như sau:
- Ngày 31 tháng 5 năm 2016: Vào lúc 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An.
- Ngày 03 tháng 6 năm 2016: Vào lúc 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo./.
 
Các tin đã đưa ngày: