Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An Thông báo bán đấu giá tài sản số: 1258/TB-CCTHADS ngày 30/11/2023 (30/11/2023)

Thông báo bán đấu giá tài sản số: 1258/TB-CCTHADS ngày 30/11/2023 của Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An vụ Nguyễn Trường An và Lê Thị Ánh Hồng, địa chỉ: số 57/18A Lương Văn Chấn, phường Khánh Hậu, TP. Tân An, tỉnh Long An

Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An Thông báo Về việc người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án số: 1245/TB-THA DS ngày 28/11/2023 (30/11/2023)

Thông báo Về việc người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án số: 1245/TB-THA DS ngày 28/11/2023 của Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An vụ bà Nguyễn Thị Bé Năm, sinh năm 1966, Nơi đăng ký hộ khẩu  thường  trú: số 38/9A Sương Nguyệt Anh, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; địa chỉ tạm trú: số 57/1A đường Nguyễn Văn Tạo, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An Thông báo Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành số 1246/TB-THADS ngày 28/11/2023 (30/11/2023)

Thông báo Về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá  hoặc bán đấu giá không thành số 1246/TB-THADS ngày 28/11/2023 của Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Tân An, tỉnh Long An vụ ông Nguyễn Thành Đa, sinh năm 1956 và bà Võ Thị Ngọc Cúc, sinh năm 1960, cùng địa chỉ: số 39 Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Chi cục THADS TP Tân An số 1242 ngày 28/11/2023 Lựa chon tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Mai Văn Hoàng Long (28/11/2023)

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1122, tờ bản đồ số 3, (diện tích thực tế theo mảnh trích đo địa chính số 1124.2023 của Công ty đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 14/7/2023 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 21/7/2023 là 10051,5m2),  mục đích sử dụng: Đất LUC,  địa chỉ thửa đất: xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 649465, vào sổ cấp GCN số 01336 QSDĐ/0110-LA được Ủy ban nhân dân thị xã Tân An ( nay là thành phố Tân An) cấp ngày 04/02/1999 do ông (bà) Mai Văn Hoàng Long đứng tên QSDĐ. (diện tích theo giấy chứng nhận là 10130 m2,  thực tế đo đạc đã giảm 78,5 m2 so với giấy chứng nhận QSDĐ). Vị trí tiếp giáp của thửa đất :
- Đông giáp:Thửa số 1058, 1121, 1123, 1125;
- Tây giáp: Thửa số 888, 1806, 1805, 886, 2560, 885;
- Nam giáp: Thửa số 891;
- Bắc giáp:  Thửa số: 79, 80, 81;
Các tin đã đưa ngày: