Sign In

Chi cục THADS TP Tân An: Thông báo bán đấu giá tài sản số 477/TB-CCTHADS ngày 31/5/2023 vụ Nguyễn Trường An, Nguyễn Thị Ánh Hồng (01/06/2023)

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 4-18, diện tích thực tế là 165,9m2 (theo mảnh trích đo địa chính số: 63.2022 của Công ty đo đạc nhà đất Hưng Phú lập ngày 09/11/2022 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 26/12/2022), mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;  địa chỉ thửa đất: phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An (diện tích  theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0 486776, vào sổ cấp GCN số CH 00783 được Ủy ban nhân dân thành phố Tân An cấp ngày 08/06/2013 do ông Nguyễn Trường An đứng tên QSDĐ là 157,9m2, diện tích thực tế tăng 8m2 so với giấy chứng nhận QSDĐ).

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Thông báo bán đấu giá tài sản (31/05/2023)

Thông báo số 397/TB-CCTHADS ngày 30 tháng 5 năm 2023 về việc bán đấu giá tài sản vụ Trần Văn Toản, Trần Kim Sơn; Địa chị: Số nhà 308/1, ấp Phú Tây A, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An Thông báo về việc bán đấu giá tài sản lần 9 (29/05/2023)

Thông báo số 392/TB-CCTHADS ngày 29 tháng 5 năm 2023 Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (lần 9) vụ Nguyễn Duy Khang + Trương Thị Tiềm; Địa chỉ: Số nhà 555/1, ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản số: 462/TB-CCTHADS ngày 29/5/2023. (29/05/2023)

Thông báo bán đấu giá tài sản số: 462/TB-CCTHADS ngày 29/5/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An vụ ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy, địa chỉ: Số 10 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng Thông báo bán đấu giá tài sản (29/05/2023)

Thông báo bán đấu giá tài sản Số 194/TB-CCTHADS ngày 25/5/2023; vụ ông Lê Văn Khanh và bà Nguyễn Thị Kiều (Hưng Hà)

Chi cục THADS huyện Tân Trụ, Long An thông báo bán đấu giá tài sản số 322 ngày 29/5/2023 (vụ Nguyễn Thị Thu Hương) (29/05/2023)

Thông báo bán đấu giá tài sản  số 322 ngày 29/5/2023 (vụ Nguyễn Thị Thu Hương)
Các tin đã đưa ngày: