Sign In

Hoạt động của các Chi cục

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CCTHADS HUYỆN THỦ THỪA

24/09/2021

Chiều ngày 24/09/2021, tại Chi cục THADS huyện Thủ Thừa, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã công bố, trao quyết định của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An về việc điều động và bổ nhiệm Phó Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Thủ Thừa đối với đồng chí Trần văn...