Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Châu Thành - Triển khai đợt cao điểm THADS huyện năm 2021

22/04/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 23/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự năm 2021 và công văn số 3441/UBND-NC ngày 24/12/2020 của UBND huyện về việc thực hiện công tác thi hành...