Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Kiến Tường: Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức CĐCS Tư pháp Thi hành án năm 2024

02/01/2024

Chiều ngày 02/01/2024, Công đoàn cơ sở Tư pháp-Thi hành án thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức CĐCS Tư pháp – Thi hành án năm 2023 với sự tham dự của toàn thể đoàn viên công đoàn, công chức và người lao động của Chi cục Thi hành án dân...