Sign In

Cần Đước: Hội nghị tổng kết công tác THADS, THAHC năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Hoạt động của các Chi cục

Tân Thạnh: Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2023

15/11/2023

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An, ngày 14/11/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh đã tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo THADS tổ chức thành công tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2023 và triển khai cao điểm...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Khối thi đua nội chính tỉnh Long An về nguồn viếng Khu di tích Lăng Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

19/05/2022

Ngày 19/5/2022, nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); phong trào thi đua đặc biệt tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948...

Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong công tác theo dõi, đôn đốc việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023

15/02/2023

Trong những năm gần đây, công tác chấp hành pháp luật tố tụng và thi hành án hành chính (THAHC) được Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước rất quan tâm. Trong năm 2022, Chính phủ đã có chỉ đạo sát sao đối với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành Trung ương và...