Sign In

Cục THADS tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Hoạt động của Cục

Cục THADS tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021

31/03/2021

Ngày 31/3/2021, tại Hội trường Cục THADS tỉnh Long An, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THADS HUYỆN THỦ THỪA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VẬN ĐỘNG THADS NĂM 2021

24/03/2021

Được sự thống nhất của Huyện ủy, UBND huyện, ngày 17/03/2021 Chi cục THADS huyện Thủ Thừa tham mưu Chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện Thủ Thừa tổ chức hội nghị triển khai vận động THADS năm 2021 trên địa bàn huyện.

Giải pháp về việc người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

11/05/2018

Việc xác định người phải THA có điều kiện THA hay chưa có điều kiện THA là một trong những tác nghiệp đặc biệt quan trọng của Chấp hành viên trong hoạt động tổ chức THADS. Trường hợp người phải THA có điều kiện thi hành thì việc tổ chức THA được thực...

Số định danh cá nhân “loại“ giấy tờ tùy thân không cần thiết

14/07/2015

Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều qua cho ý kiến vào Dự án Luật Hộ tịch. Một trong những nội dung “nóng”, nhận được nhiều ý kiến của UBTVQH  chính là việc xây dựng Số định danh cá nhân (SĐDCN) để bảo đảm hiện đại hóa công tác đăng ký...