Sign In

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Kiến Tường: Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức CĐCS Tư pháp Thi hành án năm 2024

02/01/2024

Chiều ngày 02/01/2024, Công đoàn cơ sở Tư pháp-Thi hành án thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức CĐCS Tư pháp – Thi hành án năm 2023 với sự tham dự của toàn thể đoàn viên công đoàn, công chức và người lao động của Chi cục Thi hành án dân...

Nghiên cứu trao đổi

Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong công tác theo dõi, đôn đốc việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023

15/02/2023

Trong những năm gần đây, công tác chấp hành pháp luật tố tụng và thi hành án hành chính (THAHC) được Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước rất quan tâm. Trong năm 2022, Chính phủ đã có chỉ đạo sát sao đối với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành Trung ương và...