Sign In

Hoạt động của các Chi cục

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CCTHADS HUYỆN THỦ THỪA

24/09/2021

Chiều ngày 24/09/2021, tại Chi cục THADS huyện Thủ Thừa, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã công bố, trao quyết định của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An về việc điều động và bổ nhiệm Phó Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Thủ Thừa đối với đồng chí Trần văn...

Nghiên cứu trao đổi

Giải pháp về việc người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

11/05/2018

Việc xác định người phải THA có điều kiện THA hay chưa có điều kiện THA là một trong những tác nghiệp đặc biệt quan trọng của Chấp hành viên trong hoạt động tổ chức THADS. Trường hợp người phải THA có điều kiện thi hành thì việc tổ chức THA được thực...